Szczyt w południowej części pasma Keprnika w Wysokim Jesioniku o spłaszczonym, odsłoniętym wierzchołku porośniętym trawami i kosówką. Wśród kęp kosodrzewiny pojawiają się niewielkie gnejsowe skałki, z których jedna tworzy naturalne okno skalne (tzw. Kamenne Okno). Z grzbietu roztacza się piękna panorama pasma Keprnika, śródgórskiej kotliny, w której leży Jesenik, pasma Orlika oraz samego Pradziada. Stokami Cervenej hory przebiega szlak czerwony z Cervenohorskiego sedla (parking, najbardziej dogodne dojście) na Szerak, przez sam szczyt biegnie szlak zielony z Koutów nad Desną do Beli pod Pradziadem oraz żółty – również z Koutów nad Desną. Na stromych wschodnich stokach Czervenej hory mieści się rezerwat przyrody Śnieżna Kotlina.

Kamenne okno

Kamienne Okno

Na zachodnim zboczu Czerwonej Góry, zawieszona nad doliną Hucziwej Desnej (ok. 1310 m n.p.m.) stoi Vrzeszowa studzienka (Wrzosowe Źródełko). Kapliczkę postawiono na miejscu źródełka, z którego, wedle tradycji, wody napił się zraniony przez myśliwego jeleń i wyzdrowiał. Myśliwy podpatrzył powyższe, dzięki czemu wyzdrowiał z choroby na jaką czas jakis potem zapadł. Jako wotum dziękczynne przy źródełku powiesił obraz. W 2 połowie XVII wieku wzniesiono powyżej źródełka drewnianą kapliczkę, zastąpioną w połowie XIX wieku kamiennym kościółkiem.

Wreszowa studzienka na tle Keprnika

W wyniku naruszenia konstrukcji podczas burzy w roku 1926 kościółek musiano rozebrać. Następny, drewniany, postawiony w roku 1927, spłonął w roku 1946. Obecnie jego miejsce znaczy żelazny krzyż. Koło kapliczki stała także chata postawiona na potrzeby pątników na początku XIX wieku. Po pożarze w roku 1892 zbudowano nową. Kompleks kapliczki, kościółka i chaty wyglądał przed II wojną światową następująco. W okresie powojennym zarówno budynek nad źródełkiem, jak i schronisko popadły w dewastację. W roku 1988 pozostałości schroniska rozebrano. W roku 2006 zrekonstruowano budowlę nad samym źródełkiem, spod której rozciągają się widoki na Vozkę i Keprnik. Obecnie istnieją plany odbudowy chaty (schroniska) i kościółka.

Mountain cross (Vozka & Keprnik in the background)

Krzyż na Czerwenej horze, w tle Vozka i Keprnik

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Z CZERWONOGÓRSKIEGO SIODŁA

LOKALIZACJA

GALERIA DODATKOWA

Well under Cervena hora Clouds over Hruby Jesenik

Przy Wreszowej studzience / Widok na dolinę Hucziwej Desnej

Kosówka na Czerwonej horze Top of Cervena hora

Na grzbiecie Czervenej hory – nad Śnieżną Kotliną

Reklamy