SUDETY – PASMA GÓRSKIE

Poniższe trasy mają charakter pętli pozwalający na ich wykorzystanie przez „samochodziarzy”  lub turystów, którzy korzystają z tzw. bazy wypadowej. Długość tras waha się od kilku do 20-kilku kilometrów, pozwalając na ich przebycie przez przeciętnie wprawnego turystę z rezerwą na podziwianie okoliczności przyrody i przegryzienie czegoś. Przy każdej trasie podano dystans oraz przybliżoną całkowitą sumę podejść (a zarazem zejść) na trasie. Nie podawano czasu przejścia, gdyż mógłby być mylący – średnio sprawny turysta bez tzw. „wora” jest w stanie poruszać się z prędkością ok. 4 km/h nawet podchodząc, a często do uważnego zejścia niezbędny jest dłuższy czas niż do podejścia.

GÓRY BYSTRZYCKIE I ORLICKIE

I. BRAMA ZIEMI

Czechy / rejon Niemojowa.

Trasa prowadząca przez przełom Dzikiej Orlicy (Zemska brana), przy drodze malownicze skały, omszałe bunkry. Znad Bartoszowic w Orlickych horach ładne widoki.

II. OKOLICE WIECZNOŚCI

Polska / rejon Polanicy-Zdrój.

Trasa średnio łatwa, miejscami nużąca (Wieczność), ale klimatyczna, miejscami z widokami na krawędziach wału Gór Bystrzyckich (rejon Huty).

III. ORZEŁ W KORONIE

Czechy / rejon Orlickiego Zahori.

Trasa średnio łatwa, z rozległymi widokami z Tetrevca i Orela, prowadząca przez malowniczy grzbiet torfowiskowy obok urokliwej górskiej kaplicy. Orel (Koruna) wg nowszych map czeskich urósł i ma już ponad 1100 m n.p.m. jako drugi szczyt w Sudetach Środkowych.

IV. WIELKA DESZCZOWA

Czechy / rejon Zieleńca.

Trasa łatwa, asfaltowy odcinek grzbietowy okraszony jest pięknymi panoramami, a jak postawią wieżę widokową na Velkej Destnej będzie jeszcze lepiej. Dodatkowo trasa zawiera opis spaceru po rezerwacie Torfowisko pod Zieleńcem.

V. NA PAŃSKĄ GÓRĘ

Polska-Czechy /rejon Dusznik-Zdroju.

Wyprawa przez zapomniane wsie Wzgórz Lewińskich na mało uczęszczany, lecz malowniczy punkt widokowy na Pańskiej Górze.

VI. WZGÓRZA LEWIŃSKIE

Polska-Czechy /rejon Dusznik-Zdroju.

Dalsza część Wzgórz Lewińskich z urokliwym rejonem Taszowskich Górek.

VII. MŁYN POD SZERLICHEM

Polska-Czechy / rejon Zieleńca

Niezbyt wymagająca trasa w masyw Orlicy prowadząca m.in. przez teren rezerwatu przyrody „Bukaczka”

VIII. W DOBRACH ZAMKU ŚNIELINEK

Polska / rejon Różanki

Trasa z ładnymi widokami biegnąca przez rejon ruin zamku Szczerba oraz najwyższą kulminacje pd. cześci Gór Bystrzyckich – Czerniec, na którym wkrótce ma powstać wieża widokowa.

IX. NAD PIEKIELNĄ DOLINĄ

Polska / rejon Polanicy-Zdroju

Trasa spacerowa z punktami widokowymi w kilku miejscach, okrążająca masyw Kamiennej Góry.

X. LEWIŃSKIE ŁĄKI

Polska-Czechy / rejon Lewina Kłodzkiego

Niewymagające przejście przez rejon Lewina Kłodzkiego i Oleśnic w Orlickich Górach

GÓRY IZERSKIE

I. DOLINA IZERY

Polska / rejon Jakuszyc.

Trasa łatwa, bez większych podejść. Dolina płynącej skalistym korytem Izery oraz rozległe łany Hali Izerskiej należą do najpiękniejszych zakątków w Sudetach.

II. PRZEZ WYSOKIE I NIŻSZE KAMIENIE

Polska / rejon Szklarskiej Poręby.

Mniej znana strona Szklarskiej Poręby z malowniczymi skałkami i panoramami Karkonoszy, a także możliwością znalezienia ciekawych okazów kamieni w starym kamieniołomie „Stanisław”.

III. STÓG I TRAWY

Polska / rejon Świeradowa-Zdroju.

Łatwy szlak przez zakątki gór, które podniosły się po klęsce ekologicznej lat 80-tych, a niskie jeszcze świerki nie przesłaniają widoków.

IV. KAMIENNY WAŁ

Polska / rejon Piechowic.

Łatwa trasa przez mniej znaną część Gór Izerskich z tajemniczymi skałami, kamiennymi wałami na Koziej Szyi i malowniczymi widokami na Karkonosze.

V. W DOLINIE IZERKI

Czechy / rejon Harrachova.

Niewymagająca wycieczka przez malowniczy rejon torfowisk Jizerki oraz Średni Grzbiet Gór Izerskich

VI. SMEDAWSKIE ŁĄKI

Czechy / rejon Hejnic.

Wędrówka po izerskiej wierzchowinie, z której nie widać miast i osad, z drewnianymi chodnikami przez górskie mokradła

VII. FRYDLANCKIE MURY

Czechy / rejon Hejnic.

Trasa po malowniczych, urwistych skałkach okolic Hejnic ze zwiedzaniem miejscowego barokowego sanktuarium.

GÓRY KACZAWSKIE Z POGÓRZEM

I. KACZAWSKIE BARANY I SKOPY

Polska/ rejon Komarna.

Spacer przez najwyższe partie Gór Kaczawskich z panoramami Karkonoszy i Sudetów Środkowych ze stoków Barańca. Końcowa część trasy bez znaków – może powodować trudności orientacyjne.

II. KACZAWSKIE DROGI I BEZDROŻA

Polska / rejon Dziwiszowa.

Połączenie Grzbietu Południowego z Północnym ze wspaniałymi widokami i malowniczymi skałkami Okola. Początkowa część trasy bez znaków – może powodować trudności orientacyjne.

III. W DOLINIE BOBRU

Polska/ rejon Jeleniej Góry.

Nieco dłuższy spacer Parkiem Krajobrazowym doliny Bobru wzdłuż zaporowych jezior.

IV. WIELISŁAWKA

Polska / rejon Złotoryi.

Krótki spacer ścieżką przyrodniczą wokół szczytu, w którego zboczu odkrywają się Organy Wielisławskie

V. KACZAWSKIE BEZDROŻA – PRZEZ GRZBIET WSCHODNI

Polska / rejon Bolkowa

Łatwa trasa stokami Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich z malowniczymi widokami.

VI. DYSKRETNY UROK SUDECKI I SAMOZAORANIE

Polska / rejon Wojcieszowa

Spacerowa trasa przez widokową część Gór Kaczawskich oraz malowniczo położoną wieś Radzimowice

GÓRY KAMIENNE I WAŁBRZYSKIE

I. GÓRY SUCHE

Polska / rejon Sokołowska.

Trasa klucząca przez najciekawsze zakątki Gór Suchych z męczącymi miejscami podejściami – zamkowe ruiny, czerwone urwiska skalne, górska cerkiew w Sudetach oraz widoki z Suchawy i Szpiczaka wynagradzają jej trudy

II. SKALNA BRAMA

Polska / rejon Sokołowska. Krótki, nie wymagający spacer z Andrzejówki grzbietem Gór Suchych z widokowymi akcentami w pobliżu Rogowca i Klina

III. GÓRY KRUCZE

Polska-Czechy/ rejon Lubawki.

Najciekawsze zakątki Gór Kruczych z widokowymi platformami Kruczej Skały i Kraloveckego Szpiczaka

IV. TRZY GARBY

Polska/rejon Szczawna-Zdrój.

Wędrówka przez gęste lasy wokół Trójgarbu z ciekawymi, zapomnianymi formacjami skalnymi i zaskakującymi miejscami widokowymi

V. WOKÓŁ KSIĄŻA

Polska / rejon Szczawna Zdrój.

Spacer przez park krajobrazowy przy zamku Książ i rezerwat w bezpośrednim sąsiedztwie wałbrzyskiej aglomeracji.

VI. GÓRY SUCHE – WARIANT KRÓTSZY

Polska / rejon Sokołowska.

Widokowe przejście przez serce Gór Suchych.

VII. SPACER W PASMO LESISTEJ

Polska / rejon Sokołowska.

Krótka, niewymagająca trasa z ładnymi panoramami z wyrębów i wylesień.

VIII. BRAMA OKRZESZYŃSKA

Polska / rejon Chełmska Śl.

Wędrówka po jednym z najmniej uczęszczanych od strony polskiej odcinku sudeckiego pogranicza

IX. WOKÓŁ MODLISZOWA

Polska / rejon Świdnicy.

Trasa spacerowa po Pogórzu Wałbrzyskim.

X. Z GŁUSZYCY NA SZPICZAK

Polska / rejon Głuszycy.

Trasa od zalanego kamieniołomu Kamyki na czubek Javorich hor.

XI. WŁODZICKIE POGRANICZE

Polska / rejon Głuszycy.

Widokowa trasa przez południową część Gór Suchych oraz najwyższe partie Wzgórz Włodzickich.

XII. WZGÓRZA WŁODZICKIE RAZ JESZCZE

Polska / rejon Nowej Rudy.

Widokowa trasa przez skraj Gór Suchych oraz środkową i pd. część Wzgórz Włodzickich

XIII. JANOWICKI PRZEPLATANIEC

Czechy / rejon Głuszycy- Broumova

Trasa prowadząca południowymi zboczami Gór Suchych do pobenedyktyńskiego kościoła w Szonowie. Z łąk nad Szonowem rozległe widoki.

XIV. PO SZLAKACH GÓR KRUCZYCH

Polska / rejon Lubawki

Trasa prowadząca granicznym grzbietem Gór Kruczych, strome podejście od tzw. Bramy Lubawskiej, liczba widoków ograniczona, ale znad Lubawki oraz z Szerokiej są one dość rozległe. Możliwość wariantu przez Kruczą Skałę.

XV. PRZEDWIOŚNIE NA TRÓJGARBIE

Polska / rejon Starych Bogaczowic

Trasa biegnąca przez rejon masywu Trójgarbu i skalistą dolinę pod Jagodnikiem

XVI. Z DOLINY ZŁOTEJ WODY NA PRZEŁ. TRZECH DOLIN

Polska / rejon Głuszycy

Spacer po północno-wschodniej części Gór Suchych

XVII. Z WAŁBRZYCHA NA BOROWĄ

Polska / rejon Wałbrzycha

Krótkie, lecz znaczone kilkoma ostrymi podejściami przejście na najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich.

XVIII. WIOSENNE GÓRY SUCHE

Polska / rejon Głuszycy

Alternatywny, bardziej wymagający wariant przejścia z rejonu Głuszycy w serce Gór Suchych

XXIX. MAJÓWKA W REJONIE BROUMOWA

Czechy / rejon Broumova

Krótszy wariant trasy „Janowicki przeplataniec” spacerowymi duktami południowej części Gór Kamiennych.

GÓRY OPAWSKIE

I. GÓRA BISKUPÓW

Polska / rejon Jarnołtówka.

Szlak wokół Biskupiej Kopy z przyjemnym zejściem lesistą Cichą Doliną

II. ZŁOTE GÓRY

Czechy / rejon Jarnołtówka.

Trasa przez malownicze pasmo Pricznego Wierchu ze śladami świetności średniowiecznego górnictwa

GÓRY SOWIE I BARDZKIE

I. WOKÓŁ BARDA

Polska/rejon Bardo Śląskie.

Trasa po malowniczym otoczeniu jednego z sudeckich sanktuariów, obok architektury sakralnej zapewniająca miejscami ładne widoki.

II. KOLEJ NA FORTY

Polska/rejon Srebrnej Góry.

Łatwa trasa przez srebrnogórskie zabytki – fortyfikacje Warownej Góry oraz szlak dawnej kolejki zębatej.

III. SIEDEM SÓWEK I WIELKA SOWA

Polska/rejon Dzierżoniowa.

Wymagające nieco wysiłku podejście z Kamionek na Wielką Sowę, okraszone malowniczą doliną Pieszyckiego Potoku oraz widokami z górnych partii trasy.

IV. SOKÓŁ, ORZEŁ I SOWA

Polska/rejon Sokolca.

Trasa wokół masywu Wielkiej Sowy, po drodze malownicze skałki i ładne panoramy.

V. OLBRZYM

Polska/rejon Głuszycy.

Trasa wokół masywu Włodarza kryjącego w sobie podziemia kompleksu „Riese”.

VI. MUFLONIA BUCZYNA

Polska/rejon Dzierżoniowa.

Podejście na Bukową Kalenicę przez malowniczą dolinę nad górną Bielawą.

VII. WYSOKA DROGA

Polska/rejon Kłodzka.

Trasa przez najwyższe partie Gór Bardzkich na pierwszym i końcowym odcinku obfitująca w ładne panoramy.

VIII. WALIMSKIE ŁĄKI

Polska / rejon Zagórza Śl.

Widokowe podejście na Wielką Sowę przez łąki otaczające wieś Glinno.

GÓRY STOŁOWE

I. GWIAZDA GÓR STOŁOWYCH

Czechy/rejon Polic nad Metują.

Malownicza trasa przez najciekawsze części Broumovskich Sten w okolicy kaplicy Hvezda

II. KAMIENNE GRZYBY

Czechy/ rejon Polic nad Metują.

Odpowiednik czeskich skalnych grzybów, niewielki ale urokliwy.

III. SUDECKA SOKOLICA

Polska-Czechy/rejon Pasterki.

Trasa prowadząca przez najbardziej malownicze partie południowej części Broumovskich Sten – labirynty Bożanowskiego Szpiczaka, Signalu oraz skalny grzbiet Velkej kupy i Koruny

IV. BOCIANIE GNIAZDO
Czechy/rejon Teplic i Adrszpachu.

Pokrętna trasa przez mniej znane zakątki Teplickiego Skalnego Miasta

V. HEJSZOWINA
Polska/rejon Karłowa.

Najwyższe partie Gór Stołowych wraz z Wielkim Szczelińcem opakowane w zgrabną trasę.

VI. SKALNE GRZYBOBRANIE

Polska/rejon Polanicy-Zdroju.

Polowanie na skalne grzyby w leśnym gąszczu, na deser malowniczy zakątek Baszt nad Radkowem

VII. BATOROWSKIE URWISKA

Polska/rejon Karłowa.

Przyjemny spacer po skalnych labiryntach i urwiskach grzbietu Narożnika

VIII. SKALNE WROTA

Polska/rejon Pasterki.

Trasa przez dolinę Pośny i widokowe łąki wokół wsi Pasterka.

IX. UNIEMYSKI WOREK

Polska/rejon Chełmska Śl.

Mniej znana, pusta, północna część Gór Stołowych z malowniczymi momentami na Granicznym Grzbiecie. Dla osób, które obawiają się trudności orientacyjnych – można skorzystać z wyznakowanej ścieżki przyrodniczej.

X. PRZEZ ZAWORY

Polska/rejon Chełmska Śl.

Trasa łagodnymi stokami Zaworów, łącząca Czartowskie Skały z Gorzeszowskimi Skałkami z rozległymi widokami znad Gorzeszowa oraz z Rogu.

XI. GÓRY JASTRZĘBIE

Polska-Czechy/rejon Chełmska Śl.

Trasa przez malownicze łąki nad Okrzeszynem oraz niewielkie pasmo Jastrzębich Gór po stronie czeskiej

XII. PRZEZ CZTERY WĄWOZY

Czechy / rejon Polic nad Metują. Pętla wokół Hlavnova przez cztery skalne wąwozy Broumovskich Sten: Pański, Leśny, Gruszkowy i Kowarski oraz płaskowyż Slawnowskich Grzybów.

XIII. NA STOŁOWEJ GÓRZE OSTASZ

Czechy / rejon Polic nad Metują.

Dwa krótkie szlaki przez miasteczka skalne na stołowej górze Ostasz.

XIV. KRZESZOWSKIE WZGÓRZA I ŁĄKI

Polska / rejon Krzeszowa.

Łatwa trasa po obrzeżach Kotliny Krzeszowskiej, w której znajduje się dawne cysterskie opactwo.

XV. OD BROUMOVA NA ŚCIANY

Czechy / rejon Broumova.

Spacerowa, widokowa trasa wokół wsi Krzinice z mozolnym, ale krótkim podejściem na górną krawędź Ścian.

XVI. WOKÓŁ DOLINY CEDRONU

Polska / rejon Wambierzyc

Mało wymagająca jeśli chodzi o podejścia trasa prowadząca przez widokowe łąki rejonu śląskiej Jerozolimy oraz płaskowyż Gór Stołowych rejonu Skalnych Grzybów

XVII. CHEŁMSKA MAJÓWKA

Polska / rejon Chełmska Śląskiego

Spacerowa pętla przez fragment Zaworów oraz malownicze łąki w okolicy Chełmska Śl.

XVIII. MAJOWA PĄĆ PRZEZ WZGÓRZA ŚCINAWSKIE

Polska / rejon Wambierzyc i Radkowa

Trasa przez dawne ścieżki pątnicze malowniczego pogranicza Polski i Czech w rejonie Radkowa

XIX. Z POLANICY NA SZCZYTNIK

Polska / rejon Polanicy-Zdroju

Spacerowa trasa skrajem płaskowyżu najniższego z masywów południowej części Gór Stołowych – Szczytnika

XX. Z BOŻANOVA NA BROUMOWSKIE ŚCIANY

Czechy / rejon Radkowa

Inny wariant obejścia największych skalnych atrakcji południowej części Broumowskich Ścian (Koruny, Kamiennej Bramy, Kamiennych Grzybów i Bożanowskiego Szczytu)

XXI. PRZEZ SKALNIAK

Polska / rejon Karłowa

Niezbyt wymagająca wycieczka wokół drugiego co do wysokości masywu Gór Stołowych z zahaczeniem o labirynt Błędnych Skał

XXII. PRZEZ TORFOWISKA GÓR STOŁOWYCH

Polska / rejon Szczytnej

Wariant przejścia przez środkową część polskich Gór Stołowych z Białymi Skałami i Skalnymi Grzybami

XXIII. ŁĄKI I SKAŁY

Polska / rejon Dusznik-Zdroju

Niemal udana pętelka przez dwa grzbiety Gór Stołowych otaczające dolinę wyschniętego Kamiennego Potoku.

 

GÓRY ZŁOTE

I. BORÓWKI I WRZOSY

Polska / rejon Lądka-Zdroju.

Krótka, łatwa i przyjemna wycieczka – na trasie dawna wieś Wrzosówka i fenomenalna panorama z Borówkowej

II. TROJAKIE SKAŁY

Polska / rejon Lądka-Zdroju.

Spacerowe dukty wokół lądeckiego uzdrowiska kryjące w sobie ciekawe grupy skalne

III. BIALSKI WÓR

Polska / rejon Bielic.

Wciąż dzikie otoczenie źródliskowej doliny Białej Lądeckiej w postaci masywu Smreka

IV. NYŻNEROWSKIE DOLINY

Czechy / rejon Żulovej.

Doskonale rozłożone podejście i zejście od strony czeskiej na najwyższy wg niektórych szczyt Gór Złotych – Smrek, po drodze malownicze, zwłaszcza jesienią, doliny.

V. ŹRÓDLANY WIERCH

Czechy / rejon Jesenika.

Przedmurze Wysokiego Jesionika z malowniczą jaskinią, uzdrowiskiem i widokami

VI. NA BORÓWKOWĄ OD ŚLĄSKIEJ STRONY

Czechy / rejon Złotego Stoku.

Podejście na widokowy szczyt od północy przez malownicze łąki i teren dawnej wsi Różaniec.

VII. GRANIT I MARMUR

Czechy / rejon Żulovej.

Po pagórkach, łomach i skałkach okolic Żulovej.

VIII. RACZA DOLINA

Czechy / rejon Javornika.

Przechadzka lasami środkowej części czeskich Rychlebskich hor na rozległe łąki wokół Przełęczy Gierałtowskiej.

IX. BIALSKIE, ZŁOTE CZY BARANIE?

Czechy / rejon Ramzowej.

Widokowa trasa łąkami okolic Ostrużnej i Brannej do schroniska Paprsek niedaleko polskiej granicy.

X. NAD STARYM MIASTEM POD ŚNIEŻNIKIEM

Czechy / rejon Starego Mesta pod Sneznikiem

Widokowa trasa przez zajęte przez łąki i pastwiska grzbiety rejonu Paprseka

KARKONOSZE

I. NAD REGLAMI

Polska / rejon Jagniątkowa.

Śnieżne Kotły widziane od dołu.

II. ŚLĄSKI GRZBIET

Polska / rejon Jagniątkowa.

Malownicze skałki Pohucia i Śląskiego Grzbietu.

III. U ŹRÓDEŁ ŁABY

Polska-Czechy / rejon Szpindlerowego Młyna.

Łatwa trasa okrążająca malowniczy płaskowyż Łabskiej Łąki

IV. KARKONOSZE MNIEJ ZNANE

Polska / rejon Borowic.

Środkowa część Karkonoszy, gdzie nie sięga gęsta siatka turystycznych szlaków.

V. OGRÓD KARKONOSZY

Polska / rejon Karpacza.

Przepiękna, zwłaszcza wczesną jesienią trasa przez dolinę Łomniczki, a potem nad Kotłami Małego i Wielkiego Stawu

VI. KRÓLOWA SUDETÓW

Polska / rejon Karpacza.

Śnieżka dla bardziej wytrwałych

VII. TRASA PIEKIELNEJ KUNEGUNDY

Polska / rejon Przesieki.

Krótka wycieczka na zamek Chojnik od tzw. kuchni

VIII. TREK ARENA SZRENICA

Polska / rejon Szklarskiej Poręby.

Widokowa trasa pozwalająca na zapoznanie się z masywem Szrenicy – rozsianymi na jego zboczach skałami, zawieszonymi wysoko pod grzbietem Karkonoszy torfowiskami, wreszcie kaskadami na Kamieńczyku i Szklarskim Potoku

IX. DOBRE ŹRÓDŁO

Polska / rejon Karpacza.

Spacer do jednego z najciekawszych zakątków Pogórza Karkonoskiego – okolic Grabowca

X. LASOCKI GRZBIET

Polska / rejon Jarkowic.

Zapomniane pasmo Karkonoszy z malowniczymi dolinami i rozległymi panoramami Sudetów

XI. OLBRZYMIA PRZEŁĘCZ

Czechy / rejon Pecu pod Śnieżką.

Jeden z najładniejszych szlaków w Karkonoszach przez największy kocioł polodowcowy pasma, po drodze możliwość odpoczynku w licznych górskich boudach

XII. CZARNOGÓRSKIE MOKRADŁA

Czechy / rejon Jańskich Łaźni.

Mniej znane, bo nie-zimowe oblicze okolic Jańskich Łaźni. Uwaga! wg informacji KRNAP trasa po powodzi 06.2013 zniszczona (w opisie znajdziecie wariant alternatywny z pominięciem Klauzurowej  Doliny).

XIII. PRZEDMURZE KARKONOSZY

Czechy / rejon Żaclerza.

Urokliwe bory i łąki Rychor z widokami na najwyższe partie Karkonoszy, ale i Sudety Środkowe

XIV. POWRÓT W LASOCKI GRZBIET

Polska / rejon Jarkowic.

Inny wariant wycieczki na Łysocinę

XV. WOKÓŁ KOZICH GRZBIETÓW

Czechy / rejon Szpindlerowego Młyna.

Trasa wokół grzbietu przedzielającego dwie z Siedmiu Dolin

XVI. W DOLINIE ŁABY

Czechy / rejon Szpindlerowego Młyna.

Przejście źródliskową doliną Łaby na Łabską Łąkę

XVII. U BIAŁEJ ŁABY

Czechy / rejon Szpindlerowego Młyna.

Wycieczka przez Przełęcz Karkonoską w dolinę Białej Łaby

XVIII. KARKONOSKA PŁAŃ

Czechy / rejon Vrchlabi.

Widokowa wycieczka do dawnego górskiego osiedla w sercu czeskich Karkonoszy

XIX. RYCHORSKIE BABIE LATO

Czechy / rejon Svobody nad Upą.

Alternatywna propozycja trasy przez Rychory

XX. KOTELNE JAMY

Czechy / rejon Szpindlerowego Młyna.

Dwudziesta wycieczka po Karkonoszach – częściowo powtórzona

XXI. MGLISTY DÓŁ

Czechy / rejon Vrchlabi.

Trasa potencjalnie widokowa, skrócona wskutek upartości natury.

XXII. LISIA GÓRA

Czechy / rejon Pecu pod Śnieżką.

Powrót w masyw Liszci hory od strony Velkej Upy

XXIII. GRANICZNE BUDY

Polska-Czechy / rejon Pomeznich boud.

Przyjemna i łatwa trasa wokół Przełęczy Okraj. Suplement z innym przebiegiem trasy i zdjęciami. Uzupełnienie z aktualizacją.

XXIV. NA CZARNĄ GÓRĘ Z DOLINY UPY

Czechy / rejon Pecu pod Śnieżką.

Alternatywny, wobec zniszczenia ścieżek po stronie Jańskich Łaźni wariant wycieczki na Czerną horę. Opis przejścia torfowisk (+2,5 km) tu.

XXV. NA ŚNIEŻKĘ OD POŁUDNIA

Czechy / rejon Pecu pod Śnieżką.

Łatwe choć długie podejście z Velkej Upy, które może zostać skrócone dzięki wyciągowi na Portaszki.

XXVI. RYCHORY OD POLSKIEJ STRONY

Polska-Czechy / rejon Lubawki.

Najbardziej „beskidzki” rejon Sudetów dla nie lubiących wjeżdżać do Czech. Suplement – Wrzesień w Rychorach.

XXVII. WOKÓŁ HARRACHOVA

Czechy / rejon Harrachova.

Krótka trasa po malowniczych miejscach okolic Harrachova.

XXVIII. WOKÓŁ BUKÓWKI

Polska / rejon Lubawki.

Właściwie trasa przebiega w większości przez Wzgórza Bramy Lubawskiej, ale zahacza o podnóża Lasockiego Grzbietu w rejonie Pańskiej Góry.

XXIX. WOKÓŁ JARKOWIC

Polska / rejon Jarkowic.

Dłuższy wariant wycieczki okrążający Lasocki Grzbiet.

XXX. Z MICHAŁOWIC NA ŚNIEŻNE KOTŁY

Polska / rejon Szklarskiej Poręby

Alternatywny wariant dotarcia w jedno z najpiękniejszych miejsc w Karkonoszach.

XXXI. NA SVETLĄ Z WIELKIEJ UPY

Czechy / rejon Pecu pod Śnieżką

Kolejny wariant przejścia w masywie Czarnej Góry

XXXII. DOLINA ŚWIĘTEGO PIOTRA

Czechy / rejon Pecu pod Śnieżką

Dłuższa wycieczka wokół jednej z najładniejszych karkonoskich dolin.

XXXIII. PRZEDSMAK JESIENI W DOLINIE MYI

Polska / rejon Borowic

Spacer po skalnych formacjach na grzbietach otaczających dolinę Myi

XXXIV. CHODNIK BISKUPA DUBRAWY

Czechy / rejon Małej Upy

Wędrówka po okolicy Lwiego Dołu – jednej z rzadziej odwiedzanych dolin w Karkonoszach

XXXV. POWTÓRKA W LWIM DOLE

Czechy / rejon Małej Upy

MASYW ŚNIEŻNIKA I G. BIALSKIE

I. NA DACHU ZIEMI KŁODZKIEJ

Polska / rejon Bolesławowa.

Najkrótsze dojście na Śnieżnik pozwalające na szybki wypad… przed śniadaniem

II. WOKÓŁ DOLINY WILCZKI

Polska / rejon Międzygórza.

Trasa alternatywna do głównych szlaków na Śnieżnik, nie mniej malownicza, zwłaszcza jesienią

III. ŻMIJOWY SZLAK
Polska / rejon Międzygórza.

Śnieżnik od innej strony z rozległymi widokami z Czarnej Góry i Żmijowca

IV. SZLAKIEM ZAGUBIONYCH WSI

Polska / rejon Puchaczówki.

Sudeckie Bieszczady z wyludnionymi osadami pasma Krowiarek

V. SMOK Z ŁYSEJ GÓRY

Polska / rejon Stronia Śląskiego.

Niedoceniane Góry Bialskie z ukrytymi w przepastnych lasach skałkami na Łyścu i Gołogórze

VI. Z DALA OD TRZECH MÓRZ

Polska / rejon Jodłowa.

Trasa na widokowy Trójmorski Wierch wokół położonego na uboczu, wysoko na górskich zboczach Jodłowa

VII. POŻEGNANIE Z MIĘDZYGÓRZEM

Polska / rejon Międzygórza.

Okrężne dojście na Śnieżnik „kozią ścieżką” przez widokowy szczyt Średniaka

VIII. PRZEZ PASMO SUSZYNY

Czechy / rejon Starego Miasta pod Śnieżnikiem.

Malownicza trasa przez dolinę Prędkiego Potoku , potem częściowo wylesionym Mokrym Grzbietem

IX. Z PUCHACZÓWKI DO MIĘDZYGÓRZA

Polska / rejon Międzygórza

Urokliwe jesienią przejście wokół północno-zachodnich ramion Masywu Śnieżnika

PRZEDGÓRZE SUDECKIE

I. ŚLĘŻAŃSKA PERĆ SKALNA

Polska / rejon Sobótki.

Góra Ślęża od mniej znanej, skalistej strony.

II. ŚCIEŻKA EUGENIUSZA

Polska / rejon Sobótki.

Alternatywny wariant po dawnych ścieżkach Masywu Ślęży

III. KIEŁCZYŃSKIE WZGÓRZA

Polska / rejon Świdnicy.

Przyjemny spacer wokół odizolowanego grzbietu Masywu Ślęży

IV. NA RADUNIĘ

Polska / rejon Sobótki.

Okrężne podejście na Radunię z Tąpadeł, okraszone malowniczymi widokami oraz śladami górniczej przeszłości masywu

V. NA GOZDNIK I JAŃSKĄ GÓRĘ

Polska / rejon Jordanowa Śl.

Spacer na mniej pogodne dni po wschodnich obrzeżach Masywu Ślęży z ładnymi widokami z okolicznych pól i łąk

VI. KOZIE CHRZEPTY

Polska / rejon Ząbkowic Śląskich

Mało wymagająca wycieczka przez masyw Brzeźnicy i Grochowca z ładnymi widokami z okolicznych pól

VII. ŚCIEŻKA POD SKAŁAMI

Polska / rejon Sobótki

Jeszcze jeden wariant przejścia wokół Ślęży

RUDAWY JANOWICKIE

I. KONIE APOKALIPSY
Polska / rejon Kowar.

Niezbyt wymagająca trasa na najwyższy szczyt pasma – Skalnik, będący jednocześnie świetnym punktem widokowym

II. DOLINA JANÓWKI

Polska / rejon Janowic Wielkich.

Spacer wokół doliny Janówki, której otoczenie jest usiane granitowymi formacjami, na jednej z nich stoją ruiny zamku Bolczów

III. SOKOLE GÓRY

Polska / rejon Janowic Wielkich.

Filigranowy matecznik polskiego himalaizmu opakowany w krótką, ciekawą trasę.

IV. JEZIORKA W KOLORKACH
Polska / rejon Janowic Wielkich.

Barwne ślady górniczej przeszłości w Rudawach.

V. NA ŚWINIĄ GÓRĘ I STAROŚCIŃSKIE Z PRZEŁ. RĘDZIŃSKIEJ

Polska / rejon Janowic Wielkich

Wycieczka w malowniczy rejon Świniej i Lwiej Góry z możliwością wariantów z przejściem na Fajkę i zamek Bolczów

VI. WOKÓŁ DOLINY JANÓWKI (WARIANT II)

Polska / rejon Janowic Wielkich

Wariant przejścia wokół Doliny Janówki z uwzględnieniem grup skalnych Janowickich Garbów

VII. NA SKALNIK Z PISARZOWIC

Polska / rejon Kamiennej Góry

Przyjemny spacer na najwyższy szczyt Rudaw Janowickich – Skalnik z widokowymi momentami na trasie

VIII. Z WOJANOWA W GÓRY SOKOLE

Polska / rejon Wojanowa

Krótka trasa alternatywna przez Góry Sokole. Możliwość wariantów np. przez schronisko Szwajcarka i Karpniki

IX. PODKARKONOSKIE STAWY

Polska / rejon Bukowca

Spacerowa trasa przez Wzgórza Karpnickie wokół kompleksów stawów w rejonie Karpnik, Łomnicy i Bukowca

X. GOŁOBORZE NA SKALNIKU

Polska / rejon Strużnicy

Opis dojścia na gołoborze na zboczach Skalnika

WYSOKI JESIONIK

I. HREBENOVKA

Czechy / rejon Koutów nad Desnou.

Obowiązkowa trasa w jesenickim repertuarze na Keprnik od południa – niewielkie różnice wzniesień na zawieszonych ponad dolinami grzbietach, okazałe skały i piękne widoki

II. U PRADZIADA

Czechy / rejon Karlovej Studanki.

Podejście na Pradziad doliną Białej Opawy – jednym z najbardziej efektownych szlaków w Sudetach

III. GRZBIETEM WYSOKICH HAL

Czechy / rejon Karłowa pod Pradziadem.

Hruby Jesenik mniej zadeptany czyli największy w paśmie kocioł polodowcowy oraz górskie, panoramiczne łąki przy tajemniczych Piotrowych Kamieniach.

IV. CZESKI CUD

Czechy / rejon Kątów nad Desnou.

Krótka wycieczka relaksacyjna do najwyżej położonego w Czechach zbiornika wodnego ze wspaniałymi panoramami Sudetów i wykorzystaniem sztucznych ułatwień.

V. SKAŁY OLBRZYMÓW

Czechy  / rejon Ramzovej.

Północna część Wysokiego Jesionika okraszona pięknem Obrzich skał oraz widokami z Szeraka i Keprnika

VI. DZIKI WĄWÓZ

Czechy / rejon Koutów nad Desnou.

Podejście na Pradziad jednym z bardziej efektownych fragmentów jesenickiej puszczy. Na deser ładne panoramy doliny Dzikiej Desnej na tle obu zbiorników elektrowni Dlouhe strane.

VII. DO TAJEMNICZYCH SKAŁ PASAKU

Czechy / rejon Brannej.

Przez łąki na terenach dawnych wsi oraz malownicze skały Pasaka w szczytowe partie masywu Keprnika w Wysokim Jesioniku.

VIII. Z CZERWENOHORSKIEGO NA PRADZIAD

Czechy / rejon Kątów nad Desną.

Dalsza część tzw. Hrebenovki – niewielkie podejścia i rozległe widoki, na ostatnim odcinku zwykle tłoczno.

IX. WOKÓŁ PRADZIADA

Czechy / rejon Karlovej Studzienki.

Dłuższy, bardziej wymagający wariant trasy na Pradziada od strony dolin Białej i Średniej Opawy.

X. PRZEZ PASMO ORLIKA

Czechy / rejon Vrbna pod Pradziadem.

Malownicza, choć wymagająca dobrej orientacji w terenie wycieczka przez najbardziej dzikie z pasm Hrubego Jesenika

XI. NAD SIODŁEM SKRZITEK

Czechy / rejon Sobotina.

Wycieczka w południową część Wysokiego Jesionika

CZESKIE POGÓRZA

I. SCHRON CZESKICH BRACI

Czechy / rejon Turnova. Krótka, acz poplątana trasa po skalnych miastach góry Sokół nad doliną Izery

II. CZESKI RAJ

Czechy / rejon Turnova. Pętla przez najładniejsze zakątki Skalnego Miasta Hruboskalsko.

III. JASKINIE CZECH I MORAW

Balcarka 

Jaworzycka

Katarzyńska

Macochy

Na Pomezi

Słupsko-Szoszuwskie

SUPLEMENT objazdowy

Góry Kocie – ZABYTKI WZGÓRZ SYCOWSKICH I TRZEBNICKICH

Polska / rejon Oleśnica – Syców – Trzebnica. Romańskie relikty sakralne i drewniane kościółki na obrzeżach Śląska Dolnego. Wycieczka objazdowa.

Dolny Śląsk – PO KSIĘSTWIE BRZESKIM

Polska / rejon Brzegu. Wiejskie kościoły z zachowanymi gotyckimi polichromiami oraz zabytki dawnej stolicy księstwa brzeskiego.

Reklamy