Stara Łomnica

Wieś łańcuchowa położona na skraju Rowu Górnej Nysy, u podnóży grzbietu Łomnickiej Równi w Górach Bystrzyckich, na wysokości 350-500 m n.p.m. Powstała przypuszczalnie podczas akcji kolonizacyjnej pod koniec XIII wieku, gdyż w roku 1316 była wzmiankowana jako Lomnicz. W XIV wieku w środkowej części wsi ród Pannwiców wzniósł zachowaną do dziś kamienną wieżę mieszkalną, przy... Czytaj dalej →

Będkowice – grodzisko

Jak zwykle, jeśli chodzi o tak zamierzchłe czasy, mamy niewiele faktów i sporo hipotez. Mamy zatem Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii czyli Opisanie osad i regionów z północnej strony Dunaju, gdzie znalazła się wzmianka „Sleenzane civitates XV”. I tu brak konsensusu, że wzmianka dotyczy domniemanych Ślężan, podobnie brak konsensusu kiedy ów zapisek,... Czytaj dalej →

Budniki

Są takie miejsca w Sudetach, po których pozostała już tylko historia. Należy do nich położone dawniej w dolinie potoku Malina, głęboko wcinającej się między Skalny Stół a Czoło w Kowarskim Grzbiecie oraz ich ramiona - Izbicę i Wołową Górę osiedle Forstlangwasser (od ówczesnej nazwy Maliny - Długa Woda) czyli miejsce znane dziś jako Budniki (ok. 850-900... Czytaj dalej →

Pożarzysko

W panoramach Wzgórz Ibramowickich oglądanych z rejonu Zalewu Mietkowskiego lub Wzgórz Kiełczyńskich uwagę zwraca położona na wzniesieniu w ramieniu Kaplicznej Góry (241 m n.p.m.) wieś Pożarzysko. Jej centralnym miejscem jest ładny gotycki, kamienny kościół św. Józefa z końca XIII wieku z ostrołukowym portalem  i częściowo ceglaną wieżą. Kościół wzniesiono z granitu i piaskowca na miejscu... Czytaj dalej →

Witków

Wieś nad potokiem Lesk u południowych podnóży masywu Trójgarbu w Górach Wałbrzyskich, wzmiankowana pod koniec XIII wieku. Znajduje się tu jednonawowy barokowy kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny wzniesiony na początku XVIII wieku na miejscu wcześniejszej gotyckiej świątyni (wzmiankowanej w XIV w.) z barokowymi ołtarzami i drewnianą amboną oraz późnogotycką figurą Matki Bożej Bolesnej z pocz.... Czytaj dalej →

Borówno – Jastrzębia Góra

Wieś malowniczo położona na łagodnym pn. zachodnim skłonie pasma Czarnego Lasu w Górach Kamiennych, który tuż nad wsią kulminuje w Jastrzębiej Górze (602 i 611 m n.p.m.), założona przez cystersów w XVI wieku. Śladem cysterskiej obecności jest kaplica opata Ildefonsa przy dawnym gościńcu do Krzeszowa. W XVIII wieku, podobnie jak w wielu wsiach sudeckich, mieszkańcy... Czytaj dalej →

Staniszów

Wieś we Wzgórzach Łomnickich (ok. 800 mieszkańców), u stóp Witoszy, powstała pod koniec XIII wieku. W górnej części wsi znajduje się dawny pałac von Reussów z 2 połowy XVIII wieku, wzniesiony na miejscu dawnego renesansowego dworu z rozległym (ok. 200 ha) założeniem parkowym i stawem oraz oranżerią (1818) i budynkami folwarcznymi, w dolnej - XVIII-wieczny... Czytaj dalej →

Grochowiec

Zbudowane z serpentynitów zalesione wzniesienie w masywie Brzeźnicy na Przedgórzu Sudeckim, od południa górujące na Ząbkowicami Śląskimi. W okolicy znajdują się wyrobiska górnicze magnezytu a pod szczytem pozostałości fortyfikacji, przypuszczalnie z czasów wojen śląskich (XVIII w.). Przez szczyt przebiega szlak zielony z Ząbkowic Śląskich na Brzeźnicę. Na południowych stokach znajduje się wieś Grochowa, ze skraju... Czytaj dalej →

Brzeźnica (492 m n.p.m.)

Zwane też Kozimi Chrzeptami wzniesienie przez część geografów uważane za najwyższą kulminację Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, tworzące wyspowy grzbiet o stromych północnych zboczach, porośnięty lasem, zbudowany z serpentynitów i skał gabrowych, stąd też grzbiet Brzeźnicy przypomina masyw Szczytnej i Raduni w Masywie Ślęży. U podnóży masywu znajdują się pozostałości dawnych fortyfikacji pruskich z XVIII-XIX wieku, należących do... Czytaj dalej →

Czoło (874 m n.p.m.)

Dwuwierzchołkowa, najwyższa kulminacja Pogórza Karkonoskiego, niewybitna od strony Karpacza Górnego i wyniosła od strony Sosnówki. Zbudowana jest z granitów, które tworzą skałki na zboczach i szczycie. Najwyżej położona jest grupa zwana Wieżycami, złożona z trzech wież o poziomych spękaniach i kilkumetrowej wysokości. Ze zboczy roztaczają się widoki na Karkonosze. Przez zachodni wierzchołek prowadzi szlak żółty... Czytaj dalej →

Wiry

Wieś położona między Ślężą a Wzgórzami Kiełczyńskimi, na skraju Równiny Świdnickiej. W roku 1193 została wymieniona w bulli papieża Celestyna III potwierdzającej posiadłości klasztoru kanoników regularnych z wyspy Piasek we Wrocławiu. W roku 1205 podlegała lokacji na prawie niemieckim. Mniej więcej w tym czasie powstał miejscowy kościół św. Michała Archanioła. Wiry, w tle Masyw Ślęży... Czytaj dalej →

Niemcza

Miasteczko, ok. 3000 mieszkańców, we Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich. Powstało jako następca grodu w pobliskim Gilowie, w X wieku, jeszcze pod rządami czeskimi. Jego nazwę Nemci, Nemeczi Kronika Thietmara wywodzi od Niemców, którzy mieli wznieść tutejsze założenie grodowe. W roku 990 Mieszko zajął Śląsk wraz z Niemczą, co odnotowuje XII-wieczny kronikarz Mnich Sazawski uzupełniający Kronikę kanonika Kosmasa.... Czytaj dalej →

Wspierane przez WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑