Czwarte co do wysokości wzniesienie Hrubego Jesenika, najwyższe w jego północnej części. Na szczytowych skałach  powstałych wskutek silnego mrozowego wietrzenia, znajduje się naturalna platforma widokowa, z której roztacza się dookolny widok – widać stąd m.in. centralną część Wysokiego Jesionika z charakterystyczną wieżą telewizyjną na Pradziadzie, Masyw Śnieżnika, Góry Złote, a panorama sięga w pogodne dni nawet Beskidu Żywieckiego i Karkonoszy.

Keprnik & Vozka

Keprnik – widok z Szeraka

Szczytowe partie kopulastego wierzchołka Kerpnika porastają wysokogórskie murawy, mchy i borówczyska, występujące na torfiastym podłożu. Na południowo-wschodnim stoku znajduje się nisza niwalna Keprnicki kar. Przez Keprnik przebiega szlak czerwony prowadzący grzbietem Wysokiego Jesionika. Grzbietem tym biegnie również granica Śląska i Moraw.

Keprnik - panorama NE

Na Keprniku

Najdete nás na mapy.cz

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Z CZERVENOHORSKEGO SEDLA

Z RAMZOVEJ

GALERIA DODATKOWA

Keprnik - view from Vozka Keprnik (1422 masl)

Keprnik – widok z Vozki

View from Keprnik to Serak  Skały szczytowe Keprnika

Na Keprniku – widok na Szerak / Szczytowe skały Keprnika

Reklamy