Tag Archive: zamek


Zamek Hruba Skała

Renesensowy zamek Hruba Skala położony jest na piaskowcowej skale, w południowo-wschodniej części skalnego miasta Hruboskalsko w Czeskim Raju. Zamek wzniósł w połowie XIV wieku właściciel pobliskiego Valdsztejna – rycerz Hynek. Pod koniec tegoż stulecia znalazł się on w dobrach rodu z Jensztejnu, a potem Jana Zajica z Hazmburka. Był on przeciwnikiem króla-husyty Jerzego z Podiebradów, który w roku 1469 obległ i zdobył warownię. W 1 połowie XVI wieku właścicielem zamku stał się Zygmunt ze Smyrzyc, który rozpoczął jego przebudowę na widoczną do dziś trójskrzydłową, renesansową rezydencję. W roku 1618 przeszła ona we władanie Albrechta Wallensteina, który stał się opiekunem upośledzonego umysłowo Jędrzeja Smyrzyckiego. Po śmierci podopiecznego Wallenstein włączył zamek do swojej frydlanckiej domeny. Podczas wojny trzydziestoletniej zamek znacznie ucierpiał – w roku 1634, po śmierci Wallensteina złupili go Sasi, potem Szwedzi, a w roku 1639 podczas zdobywania  wojska cesarskie. W roku 1643 ponownie pojawili się Szwedzi generała Torstensona.

Zamek Hruba Skała i Zamkowy Wąwóz z Mariańskiej vyhlidki

Po zakończeniu wojny, w roku 1658 cesarz planował zburzenie Hrubej Skały aby zapobiec jej zajęciu w razie kolejnej wojny przez nieprzyjaciół. Na prośby rodziny Wallenstein odstąpił jednak od tego zamiaru. Został odbudowany, ponowne prace miały miejsce po pożarach w roku 1710 i 1804. W roku 1821 ostatni z rodu Wallenstein Franciszek Adam sprzedał zamek wraz z pobliskimi ruinami Valdsztejna Janowi Lexowi z Aehrentalu. W roku 1859 przeprowadzono neogotycką przebudowę kompleksu. Obecnie w zamku znajduje się hotel, znajdziemy tu także restaurację, sklepik z minerałami, a przy wejściu na teren Hrubej Skale stoi kaplica. Na wieżę zamku można wejść za opłatę, widać z niej położony pod Hrubą Skałą Zamkowy Wąwóz oraz niedaleki zamek Troski. Przy zamku jest przystanek autobusowy i parking dla hotelowych gości, zbiegają się tu szlaki turystyczne: zielony z uzdrowiska Sedmihorki przez Zamkowy Wąwóz (wychodzący na zamek wąskim przejściem tzw. Mysiej Dziury) prowadzący dalej do Vyskerza, żółty z zamku Valdsztejn przez skalne miasto Hruboskalsko, czerwony z Valdsztejnu tzw. Złotą Ścieżką (krawędzią urwisk skalnego miasta) prowadzący dalej na zamek Troski oraz ścieżka przyrodnicza Hruboskalsko.

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZKI

TRASA

GALERIA

Kościółek zamkowy na Hrubej Skały
Na moście do zamku
Brama na główny dziedziniec / Dzikie wino na dziedzińcu
Zamkowa wieża
Na zamkowych murach

Reklamy

Zamek Adrszpach

Ruiny zamku na szczytowych skałach Zamkowego Wierchu (681 m n.p.m.), górującego od pn. zach. nad Adrszpaskim Miastem Skalnym. Zamek wzniesiono przypuszczalnie w 1 połowie XIV wieku, za panowania króla Czech Jana Luksemburczyka. W XIV stuleciu znajdował się w posiadaniu miejscowych rycerzy. Podczas wojen husyckich jako pozostający we władaniu Hynka z Dubego, stronnika Zygmunta Luksemburczyka, został zajęty przez taborytów. Husyci uczynili zeń bazę wypadową do łupiestwa po stronie śląskiej. Po bitwie pod Lipanami przebywali tu raubritterzy. W roku 1447 zamek zajęli książęta śląscy, burząc jego mury. Do chwili obecnej zachowały się resztki umocnień z wykorzystaniem naturalnych piaskowcowych bastionów skalnych oraz wykutych w nich piwnic. Na szczyt jednego z nich, stanowiącego punkt widokowy prowadzą drewniane schodki. Panorama stąd sięga Gór Kamiennych i Sowich, przede wszystkim jednak – pod stopami rozciąga się wspomniane Adrszpaskie Miasto Skalne. Z Adrszpachu na zamek prowadzi szlak czerwony, potem żółty, można dojść do niego również bezpośrednio z terenu skalnego miasta – od miejsca odpoczynku na granicy łąk, przy wyjściu z rezerwatu drogą wzdłuż osiedla Havrani mesto.

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

TRASA

GALERIA

Skały na dawnym zamku
Skały przy zamku / Platforma widokowa na szczycie skał
Panorama Gór Kamiennych, Krzyżowego Wierchu i Gór Sowich
Widok na Adrszpaskie Miasto Skalne
Naturalne mury hradu Adrszpach / Szlak żółty przy zamku

Zamek Rychleby

Ruiny zamku na zalesionym, skalistym wzgórzu (ok. 460 m n.p.m.) położonym nad najgłębszą częścią Rači údolí – Raczej Doliny w Górach Złotych (Rychlebskich horach). Zamek powstał przypuszczalnie na przełomie XIII i XIV stulecia jako twierdza strzegąca tzw. Solnej Drogi prowadzącej z Czech przez ziemię kłodzką na Śląsk i dalej do podkrakowskich żup (podobną rolę pełnił niedaleki zamek Karpień). Co ciekawe, kroniki nie przekazały ani nazwy zamku, ani jego budowniczego. Typowy lokalny kompleks obronny złożony ze stołpu (bergfryd) i domu mieszkalnego został następnie rozbudowany o mur zewnętrzny i bramę ze zwodzonym mostem, chronioną wieżą bramną.

Ruiny zamku Rychleby

Ruiny zamku Rychleby

Spalony prawdopodobnie podczas wojen husyckich, w roku 1428 kiedy to husyci idąc na ziemie biskupie na Śląsku zajęli pobliski Javornik. Nigdy nie został odbudowany, a w ruinach kryli się rabusie. Został opuszczony 2 połowie XV wieku – okresie wypraw mieszczan śląskich przeciw raubritterom. Do dziś zachowały się resztki stołpu, murów i budynku mieszkalnego, które były w roku 1910 przedmiotem prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych. Po przeciwnej stronie doliny, na wysokości ok. 520 m n.p.m. znajdują się pozostałości kolejnej XIII-wiecznej ziemno-skalnej forteczki tzw. Pustego zamku, która być może służyła jako wieża obserwacyjna dla głównego zamku. Przez ruiny zamku Rychleby przebiega szlak czerwony z Javornika na Przełęcz Gierałtowską.

Najdete nás na mapy.cz

PROPOZYCJE WYCIECZEK

RACZĄ DOLINĄ NA PRZEŁ. GIERAŁTOWSKĄ

GALERIA DODATKOWA

Ruiny zamku Rychleby Ruiny zamku Rychleby

Ruiny zamku Rychleby Ruiny zamku Rychleby

Ruiny zamku Rychleby Ruiny zamku Rychleby

Ruiny zamku Rychleby Ruiny zamku Rychleby