Tag Archive: stawy


W dolinie Jezierzycy

Oprócz Stawów Milickich obszar między Odrą a Baryczą zawiera również mniejsze zbiorniki położone na pograniczu Gór Kocich (Wału Trzebnickiego) i Niziny Śląskiej, w rejonie doliny rzeki Jezierzycy. W roku 1994 utworzony tu park krajobrazowy o powierzchni ok. 7953 ha, do którego należy m.in. rezerwat Uroczysko Wrzosy o powierzchni 576 ha, obejmujące olsy i łęgi. Skrajem rezerwatu prowadzą szlaki turystyczne – żółty, niebieski i zielony. Liczne są płazy i gady – oprócz różnych gatunków żab i jaszczurek, spotkamy tu m.in. lubiącego wodę zaskrońca zwyczajnego, ale i wygrzewającą się na duktach żmiję, stąd obserwując to co w górze, warto patrzeć pod nogi. Natomiast w górze i na wodzie możemy wypatrzeć ponad 100 gatunków ptaków – na trzęsawiskach żurawie i bociany czarne, nad stawami gęsi, kaczki, bąki, perkozy, kanie, bieliki, błotniaki. Ze ssaków, oprócz jeleni, saren i danieli, pojawiają się tu borsuki i piżmaki.

Staw Dolny
Samochód można zostawić na grobli, przy przepuście między Stawem Górnym i Dolnym. Ten drugi okrążają szlaki turystyczne, choć najciekawszy (bo najmniej zarośnięty) jest jego południowy i zachodni brzeg. Do Stawu Górnego wśród bagnisk wpływa rzeczka Juszka, wypływając w kolejne moczary poniżej Stawu Dolnego.
Czuby na Stawie Górnym
Na Stawie Dolnym zastaliśmy gęsie przedszkole (ponad 20 gąsiąt) wyprowadzane na spacer przez parę gęgaw, czujnie obserwujących wszystko dookoła i w górze.
Gęsie przedszkole
Małe gęgawy
Na Stawie Dolnym
Oprócz tego sporo łabędzi niemych, trochę naprawdę krzykliwych, łyski, perkozy i kaczki.
Inny odcień wody
Prowadzący zachodnim brzegiem stawu szlak niebieski oferuje sporo punktów obserwacyjnych nad samą wodą, osłoniętych drzewami przed ptakami. W miejscu, gdzie Juszka wypływa z jeziora znajduje się pomost i mostek, chętnie zajmowany przez fotografów i ornitologów.
Kłótnia łabędzi krzykliwych
W pewnym momencie  nad stawem pojawiło się sześć majestatycznie sunących bielików, przybyłych z gniazd w okolicznych lasach.
Bieliki nad Stawem Dolnym
Dalsza część szlaku nie jest niestety atrakcyjna, gdyż północny brzeg Stawu Dolnego jest zarośnięty, a szlak niebieski doprowadza do ceglanej wsi Wrzosy, skąd wiodącą szosą groblą dojdziemy do mostku między stawami.
Wrzosy
Jeśli chodzi o same uroczyska to, oprócz licznych komarów, po dotarciu na miejsce okazało się że przeznakowano szlak żółty, który przez nie biegł i nie odpowiada on mapie.
Wrzosy
Reklamy

Rozpoczynamy od kompleksu Radziądz – Niezgoda, gdzie łatwo i szybko teraz dojechać drogą ekspresową S5 (zjazd Żmigródek). W kompleksie można zaobserwować obok łabędzi, przede wszystkim liczne bieliki, mające siedliska w okolicznych lasach, a także przelatujące tu często żurawie, gęgawy oraz chłodzące się w wodzie łanie. Młodsze okazy bielików można poznać, obok wielkości, po ciemniejszej nasadzie dzioba i jaśniejszym upierzeniu skrzydeł oraz ciemniejszym ogonie.

Bieliki

Żurawie

W Rudzie Sułowskiej nadal znaczna część kompleksu jest bez wody – woda znajduje się tu jedynie właściwie w Żabieńcach. Mimo to jej spłachetki już wykorzystują perkozy, czernice, głowienki, krzyżówki, podgorzałki, krakwy i łyski, przystępując do budowy gniazd. Bielików mało, pojawiają się pojedynczo znad łąk, podobnie jak kruki czy błotniaki.

Czernice, głowienki i perkozy

Perkozy dwuczube

Podgorzałki

W Rudzie Milickiej większa część życia toczy się obecnie w trzcinach, z których co jakiś czas wyłaniają się gęgawy, łabędzie, łyski i różne rodzaje kaczek. Przelotem pojawiają się żurawie.

Perkozy

Żurawie

Łabędzie

Błotniak stawowy / Czapla siwa

Gęgawy

Głowienki

Czernice / Łyska

Na Baryczy

Wiosna w krainie stawów

Piękne okoliczności przyrody.

Kompleks Ruda Milicka – Staw Słupicki Stary, Staw Słoneczny Górny, Stawy Wilcze

Staw Słupicki Stary / Perkozi posiłek

Czapliniec w koronie drzewa

Niepokój błotniaka / Spokój na Stawie Wilczym

Wiosna na stawieńskiej grobli / Gęgawy i głowienki

Studium z dwoma czubami

Na wodzie i nad wodą

Rybie oczy

Odgłosy wiosny

Kompleks Ruda Sułowska – Stawy Żabińce

Odsłony wiosny

Dwa błękity

Romantyczni i rozważni

Nie wykole / Bocian

Myszo łów / Posterunek na grobli

Kompleks Niezgoda w tym Staw Stary

Tranzyt między stawami

Narcyz / Zieleń i brąz

Cyranki

Bielika lot

Nad Stawem Starym

Żurawiejki / Gęsiego

Rewir

Nad morzem trzcin

Nalot

Bielikowisko nad Stawem Starym

Żurawie w Niezgodzie

Bocianie gniazdo / Gdy woda umyka

Kompleks Jamnik

Czubek ale swój