Tag Archive: Hruby


Szerak (1351 m n.p.m.)

Szczyt w masywie Keprnika w Wysokim Jesioniku o stromych północnych i zachodnich zboczach oraz spłaszczonym, porośniętym świerkowym lasem i borówczyskami wierzchołku, wieńczący od północy główny grzbiet Hrubego Jesenika. Góra z uwagi na swoje położenie i rozległe północne stoki posiada surowy klimat – średnia temperatura roczna ledwo przekracza tu 2 stopnie Celsjusza, a pokrywa śnieżna zalega przez ok. 6 miesięcy. Szczyt znajduje się w obrębie rezerwatu przyrody Szerak-Keprnik.

Chata Jiriho

Widok z Szeraka na Jesenik

Sam wierzchołek Szeraka jest niedostępny dla turystów, skupiają się oni przy położonym efektownie nad głęboką doliną Javorzickiego potoku schronisku „chata Jiriho”. Zbudowany z kamiennych ciosów budynek powstał w roku 1888, w roku 1896 zniszczył go pożar. Odbudowany, został w 1926 roku powiększony do obecnych rozmiarów. Obok schroniska znajduje się kamienna dzwonnica. Spod „chaty” roztacza się piękna panorama widniejących ponad 700 metrów w dole zabudowań Jesenika. Przy dobrej widoczności, w głębi widać płaskie tereny doliny Nysy Kłodzkiej (już w Polsce) ze zbiornikami otmuchowskim i nyskim, a zza Keprnika wystaje wieża telewizyjna na Pradziadzie.  Pomyślne wiatry i efektowna panorama, a także dogodny wjazd wyciągiem sprawia, że często spotkamy tu paralotniarzy w oczekiwaniu na sprzyjający podmuch.

Widok na Szerak i Obri skaly

Szerak i Obrzi skaly spod Studnicznego Wierchu

Na Szerak prowadzi z położonej u podnóża osady Ramzova dwu-odcinkowy wyciąg kanapowy ze stacją pośrednią na Czerniawie. Budowę dolnego odcinka wyciągu zakończono w roku 1976 (obecny wyciąg kanapowy pochodzi z roku 1996), górnego pięć lat później (niedawno zmodernizowany na kanapowy). Dolny odcinek liczy 1292 metrów i ma 272 metry przewyższenia, górny zaś – 1852 metry i 274 metry przewyższenia, przy czym większość przypada na stromy podjazd na Mraczną horę, za którą końcowy etap wyciągu wiedzie niemal płaskim, wschodnim ramieniem Szeraka. Górna stacja wyciągu znajduje się na wysokości 1332 m n.p.m.

View towards Masyw Snieznika

Widok z wyciągu na Szerak

Z trasy wyciągu roztacza się wspaniała panorama  polsko-czeskiego pogranicza – Gór Złotych, Bialskich i Masywu Śnieżnika. Z odcinka górnego widać część Hrubego Jesenika, a mianowicie masyw Keprnika i Vozki. Na północnym zboczu Szeraka, w pobliżu skrzyżowania niebieskiego szlaku z Horni Lipovej ze znakami zielonymi z Ramzovej znajdują się zbudowane z metamorficznych łupków Obri skaly. Na Szeraku, przy chacie Jiriho krzyżują się szlaki turystyczne: żółty z Jesenika oraz niebieski z Górnej Lipovej do Filipovic. Drugie rozdroże znajduje się na pd. skłonie góry – zbiega się tu wspomniany szlak niebieski ze znakowanym czerwono grzbietowym szlakiem Jeseników z Ramzovej na Czervenohorske Sedlo.

Walk on Serak

Widok z Szeraka na Keprnik

KAMERA

Najdete nás na mapy.cz

PROPOZYCJE WYCIECZEK

TRASA

TRASA1

Reklamy

Keprnik (1423 m n.p.m.)

Czwarte co do wysokości wzniesienie Hrubego Jesenika, najwyższe w jego północnej części. Na szczytowych skałach  powstałych wskutek silnego mrozowego wietrzenia, znajduje się naturalna platforma widokowa, z której roztacza się dookolny widok – widać stąd m.in. centralną część Wysokiego Jesionika z charakterystyczną wieżą telewizyjną na Pradziadzie, Masyw Śnieżnika, Góry Złote, a panorama sięga w pogodne dni nawet Beskidu Żywieckiego i Karkonoszy.

Keprnik & Vozka

Keprnik – widok z Szeraka

Szczytowe partie kopulastego wierzchołka Kerpnika porastają wysokogórskie murawy, mchy i borówczyska, występujące na torfiastym podłożu. Na południowo-wschodnim stoku znajduje się nisza niwalna Keprnicki kar. Przez Keprnik przebiega szlak czerwony prowadzący grzbietem Wysokiego Jesionika. Grzbietem tym biegnie również granica Śląska i Moraw.

Keprnik - panorama NE

Na Keprniku

Najdete nás na mapy.cz

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Z CZERVENOHORSKEGO SEDLA

Z RAMZOVEJ

GALERIA DODATKOWA

Keprnik - view from Vozka Keprnik (1422 masl)

Keprnik – widok z Vozki

View from Keprnik to Serak  Skały szczytowe Keprnika

Na Keprniku – widok na Szerak / Szczytowe skały Keprnika