Latest Entries »

Opuszczamy obfity w skały rejon Sudetów Zachodnich i przenosimy się w pasma Sudetów Środkowych. Na pierwszy ogień idą:

Góry Kamienne i Wałbrzyskie

1. Krucza Skała

Okazałe porfirowe urwisko zajmujące zachodni kraniec Gór Kruczych. Można je podziwiać zarówno od dołu – z doliny Raby (szlak niebieski), jak i wejść na położoną powyżej platformę widokową z ładnym widokiem na masyw Szerokiej z doliną Miłości, Wzgórza Szczepanowskie oraz Karkonosze.

Dojście: z Ulanowic (kościółek) za znakami zielonymi [1 km/150 m podejścia]

Pod Kruczą Skałą

2. Skały na Jagodniku

Najładniejsze chyba zgrupowanie w Górach Wałbrzyskich zajmuje zbocza Jagodnika (619 m) w północnym ramieniu Trójgarbu. Zarówno zbocza partii szczytowych, jak i położony poniżej wąwóz zdobią ściany skalne o wysokości do kilkudziesięciu metrów. Gęsty las mieszany porastający stoki, złożony głównie z buków, sprawia że skały są najlepiej widoczne w sezonie zimowym i wczesno-wiosennym.

Dojście: z Nowych Bogaczowic za znakami żółtymi [3 km/150 m podejścia]

Wąwóz skalny pod Jagodnikiem

3. Czerwone Skałki

Porfirowe urwisko opadające na północno-zachodnie zbocza Suchawy. Nad rozległym piarżyskiem sterczą rdzawe turnie o wysokości do 30 metrów. Skały znajdują się poza szlakami turystycznymi, choć niedaleko uczęszczanej Przeł. Trzech Dolin. Są widoczne np. z wierzchołka pobliskiej Kostrzyny, przez który przebiega szlak niebieski z Andrzejówki do Sokołowska.

Dojście: z Sokołowska za znakami żółtymi, potem bez znaków [3 km/250 m podejścia]

Pod Czerwonymi Skałkami

4. Skalna Brama

Formacja skalna na południowych stokach Rogowca. Poniżej rozciąga się urwisko z krzyżem na szczycie i widokiem na Głuszycę i Góry Sowie, powyżej dalsze melafirowe złomiska, tworzące ongiś naturalne umocnienia zamku Rogowiec. Skalna Brama i otoczenie ładnie prezentuje się od strony wsi Grzmiąca, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym kiedy liczna tu buczyna gubi liście.

Dojście: z Rybnicy Małej za znakami czerwonymi lub z Grzmiącej za znakami żółtymi [2,5 km/350 m podejścia]

Rozdroże pod Rogowcem

5. Grupy skalne Jańskiego Wierchu

Krajoznawcy będą pewnie podnosić, że Jański Wierch to już Góry Jastrzębie, nie Krucze, więc – nie Kamienne. Jednakże, Jański Wierch ze swymi piaskowcowymi i zlepieńcowymi skałkami, tworzącymi grań o ok. kilometrowej długości, stromo opadającą w dolinę Szkła, warty jest odnotowania. Znajdziemy tu skalne grzędy i wystające na południowe zbocza ambony. Na jednej z nich urządzono punkt widokowy na Góry Jastrzębie. Z innych przecinek widać Góry Krucze i Zawory oraz południowo-wschodni kraniec Karkonoszy z okazałą Czerną horą. Grzbietem prowadzi polski szlak zielony.

Dojście: z Okrzeszyna za znakami zielonymi [2 km/280 m podejścia]

Jedna z wychodni na czeską stronę

 

Z Gór Kamiennych i Wałbrzyskich przeskakujemy na:

 

Góry Sowie i Bardzkie

1. Skalny Obryw

Potężne osuwisko-ziemno skalne, które w roku 1598 oderwało się od zbocza Bardzkiej Góry. Na górnej krawędzi, zwieńczonej skalną grzędą stoi krzyż, spod którego rozciąga się ładna panorama przełomu Nysy Kłodzkiej pod Bardem. Osuwisko kończy się ok. 90 metrów poniżej, nad samą Nysą Kłodzką – okazałe bloki skalne, zbudowane głównie z szarogłazów oraz łupków, i piargi widać ze spacerowej ścieżki na wschodnim brzegu rzeki.

Dojście: z Barda za znakami zielonymi [2 km/200 m podejścia]

Skalny Obryw z rejonu bardzkiej bazyliki

2. Lisie Skały

Skałki to niewielkie – do kilku metrów wysokości, rozrzucone wysoko na stokach Grabiny, nad Sokolcem. Zbudowane są z silnie popękanych gnejsów. Rozciąga się stąd ładny widok na Wielką Sowę.

Dojście: z parkingu na końcu Sokolca za znakami niebieskimi [1,5 km/150 m podejścia]

Wielka Sowa z Lisich Skałek

3. Dzikie Skały

Rozłożone na głównym grzbiecie Gór Sowich między Słoneczną a Kalenicą, na obszarze rezerwatu przyrody „Bukowa Kalenica”, który obejmuje jedne z najwyższej położonych partii buczyny w Górach Sowich. Zbudowane z gnejsów skałki mają do 6-7 metrów wysokości. Ongiś znajdował się na nich punkt widokowy. Dziś, żeby obejrzeć okolice trzeba wspiąć się na szczyt stalowej wieży widokowej na pobliskim wierzchołku Kalenicy.

Dojście: od płatnego parkingu na Przeł. Jugowskiej za znakami czerwonymi [2,5 km/250 m podejścia], od parkingu w Bielawie Leśnym Dworku [5 km/600 m podejścia]

Pod Dzikimi Skałami

4. Siedem Sówek

Skalny mur zajmujący zbocze na południowym brzegu dopływu Pieszyckiego Potoku. Tworzą go gnejsowe skałki, widoczne z pobliskiego szlaku żółtego z Kamionek na Starą Jodłę.

Dojście: za znakami żółtymi z Kamionek [1 km/100 m podejścia]

Pod Siedmioma Sówkami

5. Skałki pod Ostrogiem

Wąwóz dawnej kolejki zębatej ciągnący się na południowych zboczach Ostroga od wiaduktu srebrnogórskiego. Widoczne są tu utwory  dolnokarbońskiego fliszu, jedne z najstarszych skał w Sudetach.

Dojście: z płatnego parkingu na Małej Przeł. Srebrnej ścieżką dydaktyczną [1 km], ze Żdanowa za znakami zielonymi [1,5 km/150 m podejścia]

Wąwóz skalny pod Ostrogiem

Karkonosze i Pogórze (Wzgórza Łomnickie)

Ponieważ Karkonosze, które w naszym zestawieniu wieńczą Sudety Zachodnie, i ich skały były już przedmiotem jednego opracowania na tej stronie, poniżej ograniczam się do wyboru i skrótowego przedstawienia dziesięciu znajdujących się tam skalnych atrakcji. Tym razem – patriotycznie, bo wszystkie wybrane grupy znajdują się po polskiej stronie.

1. Pielgrzymy

Mimo iż większość pasma Karkonoszy jest położona w Czechach i mają oni rozleglejsze doliny, piękniejsze łąki oraz nieprześwietlone południowym słońcem panoramy, to jeśli chodzi o formacje skalne, polska strona wykazuje znacznie większą obfitość. Największą są Pielgrzymy, doskonale widoczne z głównego grzbietu o wystrzelających ze świerkowego lasu wieżycach. Ze skałek rozciągają się ładne widoki na Grzbiet Śląski i Śnieżkę.

Dojście: z Karpacza parking pod Kopą za znakami zielonymi, potem żółtymi [3,5 km/400 m podejścia], z Karpacza Górnego za znakami żółtymi [3,5 km, 380 m podejścia]

Pielgrzym ze wschodu

2. Słonecznik

Południowy Kamień, wyznaczający miejsce zenitu dla mieszkańców podkarkonoskich miejscowości, nie jest może szczególnie imponującą formacją, ale jego izolowane i wyniosłe położenie (tuż pod kulminacją Smogorni i nieopodal krawędzi kotła Wielkiego Stawu), sprawia że nie sposób tej skałki na naszej liście pominąć.

Dojście: z Karpacza parking pod Kopą za znakami zielonymi [4,5 km/600 m podejścia], z Karpacza Górnego za znakami żółtymi [5 km, 600 m podejścia]

Przed Słonecznikiem

3. Bażynowe Skały

Rozległa grupa skalna zajmująca Hutniczy Grzbiet. Kiedyś o jej górne partie zahaczał szlak zielony (tzw. Ścieżka nad Reglami), obecnie leżą na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego i zgodnie z prawem można oglądać je jedynie z przebiegających w pobliżu znakowanych ścieżek. Poza terenem KPN znajdują się natomiast Skały Nadolne, gdzie położona jest chatka AKT i gdzie znajdziemy również parę okazałych i interesujących skał takich jak Dromader czy Pałacyk. Z tego ostatniego, łatwo dostępnego jeśli chodzi o wierzchołek rozciąga się ładny widok na otoczenie tzw. Kozackiej Doliny. Dobrym punktem widokowym, z kolei na stronę zachodnią (w tym Góry Izerskie), jest także rozłożony w pobliżu Nocny Kopczyk.

Dojście: bez znaków z Jagniątkowa [4 km/450 m podejścia]

Najwyżej położona z Bażynowych Skał od szlaku czarnego na Petrovkę

4. Śląskie Kamienie

Skałki położone na samej kulminacji Śląskiego Grzbietu zapewniają ładne widoki, zwłaszcza na zachodnią część Karkonoszy. Przebiegający obok formacji czerwono znakowano główny szlak grzbietowy Karkonoszy sprawia że bywa tu w sezonie tłoczno.

Dojście: z Jagniątkowa (parking przy domu Hauptmanna) za znakami niebieskimi, potem czerwonymi [6,5 km/900 m]

Główna formacja Śląskich Kamieni

5. Borówczane Skały

Okazała grupa skalna zajmująca jedno z ramion opadających na północ z głównego grzbietu Karkonoszy. Mimo położenia blisko Hali pod Łabskim Szczytem stanowiącej popularny, uczęszczany węzeł szlaków turystycznych, rzadko kto tu zagląda, a to z powodu położenia poza znakowanymi trasami. Najwyżej położona ze skałek jest łatwo dostępna od dróżki łączącej Czeską Ścieżkę z czarnym szlakiem spod Łabskiego Szczytu do Jagniątkowa. Roztacza się stąd ładna panorama na całą grupę skał, Szrenicę i Wysoki Grzbiet Gór Izerskich.

Dojście: z parkingu przy wyjściu na szlak żółty za znakami żółtymi, potem szlakiem rowerowym, niebieskim i bez znaków [4,5 km/400 m podejścia]

Przy Borówczanych Skałach

6. Ptasie Skały

Jedna z ładniejszych i najładniej położonych grup skalnych Karkonoszy zajmuje spiętrzenie Ptasiaka (1049 m) rozdzielające doliny Podgórnej i Myi. Leżące poza znakowanymi trasami skałki stanowią jedne z bardziej ustronnych i zarazem malowniczych miejsc polskiej części Karkonoszy. Składają się z dwóch położonych w pobliżu wieżyc, z których szczyt południowej jest stosunkowo łatwo dostępny. Rozciąga się stąd ładny widok na otoczenie doliny Podgórnej.

Dojście: bez znaków od parkingu na Mostowej [3 km/350 m podejścia]

Południowy masyw Ptasich Skał

7. Trzy Świnki

Kolejna z granitowych grup skalnych rozłożonych wzdłuż głównego grzbietu Karkonoszy oraz prowadzącego tędy czerwonego Głównego Szlaku Sudeckiego. Skałki leżą na południowym stoku Szrenicy. Z ich rejonu rozciąga się widok na Łabski Szczyt, Kotel i Łysą Górę.

Dojście: ze Szklarskiej Poręby Górnej (parking pod wyciągiem) za znakami czarnymi, potem czerwonymi [5,5 km/650 m podejścia]

Zachodnia z Trzech Świnek

8. Szwedzkie Skały

Jedna z największych grup skalnych polskich Karkonoszy, złożona z dwóch okazałych turni opadających ścianami do 30 metrów wysokości w dolinie Myi. Otoczenie niestety straciło na dzikości po budowie asfaltowej drzewostrady z Mostowej w rejon Zamkowych Skał. Szczyt obu turni jest łatwo dostępny od ścieżki prowadzącej wzdłuż zbocza doliny Myi. Rozciąga się z niego widok na otoczenie dolin Podgórnej i Myi, zamknięte głównym grzbietem Karkonoszy. Widać m.in. skałkę Słonecznik.

Dojście: od parkingu na Mostowej bez znaków [2,5 km/200 m podejścia]

Wyższa z wieżyc Szwedzkich Skał z niższej turni

9. Witosza

Opuszczamy teren Karkonoszy, a nawet ich Pogórza i przenosimy się we Wzgórza Łomnickie. Tu nad wsią Staniszów znajduje się prawdziwe miasteczko skalne z kolebami, wąskimi przejściami, ścianami. Na szczycie zaś Witoszy platforma widokowa z panoramą na główny grzbiet Karkonoszy.

Dojście: ze Staniszowa [600 m/ 80 m podejścia]

Jedna ze skalnych uliczek pod Witoszą

10. Wiaterna

Ta granitowa grupa skalna leżąca w bogatym w wychodnie rejonie Suchej Góry stanowi niejako symbol niedostępności karkonoskich skałek, mimo iż leży w rzadkim lesie świerkowym ok. 1,5 km od uczęszczanego szlaku niebieskiego łączącego Przesiekę z Przełęczą Karkonoską. Nie imponuje wielkością, choć elegancki kształt iglicy i widoki na rejon Małego Szyszaka oraz Tępego Szczytu sprawiają że znalazła miejsce na niniejszej liście.

Dojście: od parkingu na Mostowej bez znaków [3,5 km/350 m podejścia]

Wiaterna, w tle Śląski Grzbiet Karkonoszy

Skalne Sudety (3)

Rudawy Janowickie

Jeśli chodzi o formacje skalne, Rudawy Janowickie należą do najbardziej atrakcyjnych pasm w Sudetach. Przycupnięte na zboczach dolin i na górskich szczytach, stanowiące kiedyś podwaliny średniowiecznych zamków, a dziś teren szkoleniowy wspinaczy, granitowe skały są również gratką dla turystów. Zwłaszcza te, które położone są poza ruchliwymi trasami znakowanymi, ale przy łatwo dostępnych ścieżkach.

1. Krzyżna Skała

Rozpoczynamy od czubka Gór Sokolich i zarazem jednego z najpopularniejszych miejsc pasma. Popularność owa jest uzasadniona, albowiem panorama spod znajdującego się na szczytowej platformie krzyża na Karkonosze, Rudawy Janowickie i Kotlinę Jeleniogórską jest wyśmienita. Jeżeli chcemy by położone na wierzchołku Krzyżnej Góry i zboczach skały wyglądały bardziej okazale, odwiedźmy to miejsce późną jesienią, zimą albo wczesną wiosną. Ma to również tę zaletę, że nie natkniemy się raczej na kolejkę przy wejściu na skałki.

Dojście: niezbyt męczące – od płatnego parkingu na Przeł. Karpnickiej za znakami zielonymi, potem czarnymi [2 km/200 m podejścia]

Pod Krzyżną Skałą

2. Sokolik

Wybierając się na Sokolik turysta nie będący skałkowiczem zwykle myśli o szczytowym Sokoliku Dużym, na którego wierzchołek z panoramą Karkonoszy, Krzyżnej Góry, Rudaw Janowickich i doliny Bobru z Górami Kaczawskimi, prowadzą sztuczne ułatwienia. Tu też kończy się szlak czerwony. Nie zapominajmy jednak o zgrupowaniu skalnym, które opada na zachodni szczyt Sokolika z wystającymi ponad czubki drzew Sukiennicami i Krzywą Turnią. Aby je oglądać w całej okazałości, jak wskazano wyżej, wypada wybrać się na górę w sezonie bezlistnym.

Dojście: z Przeł. Karpnickiej za znakami zielonymi, potem czerwonymi [2,5 km/200 m podejścia]

Sokolik Duży

3. Starościńskie Skały

Zwarte miasteczko skalne stanowi wyniosły bastion na szczycie Lwiej Góry, łatwo dostępny okrążającą go ścieżką. Ze szczytowej platformy, uprzystępnionej wykutymi w granicie schodkami rozciąga się dookolna panorama polskich Sudetów Zachodnich (choć widać np. także Luczni horę tuż za czeską granicą).

Dojście: ze Strużnicy za znakami żółtymi i bez znaków, obok Diabelskiego Zboru [2,5 km/280 m podejścia], od leśnego placyku przy szlaku żółtym w Janowicach Wlk. za znakami żółtymi i niebieskimi [4 km/400 m podejścia]

Zima w Starościńskich Skałach

4. Diabelski Zbór

Jedno z najładniejszych zgrupowań Rudaw Janowickich rozciąga się na zachodnim skłonie ramienia łączącego Świnią Górę z Lwią Górą. Uroku dodaje rozciągająca się tu obszerna przesieka, stanowiąca doskonały punkt widokowy na Karkonosze, pobliskie Starościńskie Skały i Góry Sokole. A to wszystko zaledwie kilkaset metrów od uczęszczanego szlaku niebieskiego ze Szwajcarki na Starościńskie Skały.

Dojście: ze Strużnicy za znakami żółtymi, potem bez znaków [2 km/150 m podejścia]

5. Skalny Most

Po częściowej wycince okolicznych drzew skała prezentuje się jeszcze bardziej okazale – jest to jeden z największych masywów w Rudawach Janowickich. I choć na górę bez sprzętu wspinaczkowego nie wejdziemy, możemy ją przecież podziwiać z dołu.

Dojście: od krańca Janowic Wielkich za znakami żółtymi, potem niebieskimi [2,5 km/250 m podejścia]

Skalny Most

6. Ostra Mała

Oba wierzchołki najwyższego wzniesienia Rudaw Janowickich – Skalnika zawierają skalne atrakcje. Gołoborze na stokach wyższej, północnej kulminacji jest trudno dostępne. Co innego skałki na niższym, południowym szczycie, gdzie zbiega się kilka szlaków turystycznych. Łatwo dostępna jest środkowa, natomiast północna – zwana Ostra Małą została udostępniona schodkami. Z platformy na górze roztacza się wspaniała panorama Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich, Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Izerskich. Poniżej, na pd. zboczach Skalnika znajdziemy kolejny ciąg granitowych formacji zwanych Końmi Apokalipsy.

Dojście: z Przeł. pod Średnicą za znakami czerwonymi [3,5 km/360 m podejścia], z Czarnowa za znakami niebieskimi [2 km/250 m podejścia]

Widok na Ostrą Małą ze środkowej skałki na pd. Skalniku

7. Skały Zamkowego Grzbietu

Zamkowy Grzbiet zajmuje kilka grup skalnych, które zaczynają się właściwie już w dolinie Janówki. Imponujące są ruiny Bolczowa, posadowione na granitowych zwaliskach. Dalej ciągną się Bukowe Skały ze Strażnicą i Głaziska Janowickie z zarośniętym punktem widokowym. Poniżej tych ostatnich, przy szlaku niebieskim schodzącym do doliny Janówki rozłożyły się Skalne Bramy. Ponieważ Zamkowy Grzbiet w niższych partiach porasta las mieszany warto skały oglądać zimą lub wczesną wiosną, kiedy są nieprzysłonięte liśćmi. Właściwie jedyny punkt widokowy w tym rejonie i to również zarastający znajduje się na skałach Bolczowa – widać stąd Góry Sokole, Śnieżkę i fragment Gór Kaczawskich.

Dojście: od krańca Janowic Wlk. przy szlaku żółtym (możliwość zostawienia samochodu przy leśnym szlabanie) – za znakami żółtymi, potem zielonymi [2 km/200 m podejścia]

Głaziska Janowickie

8. Czaszka

Długie, północno-zachodnie ramię Dziczej Góry opada aż do środkowej części Doliny Janówki. Jego ostatnimi skałkami są opisany wyżej Skalny Most oraz sąsiedni Piec, licznie nawiedzane przez turystów, bo położone przy szlaku niebieskim. Jednakże zaledwie kilkaset metrów powyżej Skalnego Mostu rozpoczynają się kolejne grupy skalne – Bloki, Czaszka, Leśna Igła, Skalna Igła, Wilcza Turnia, ciągnące się blisko kilometr pod górę, z niewielkimi przerwami.

Dojście: ze skraju Janowic Wlk. za znakami żółtymi, potem niebieskimi i od krzyżówki dróg za Piecem bez znaków [3,5 km/300 m podejścia]

Czaszka

9. Fajka

Charakterystyczny okap Fajki niestety jest dziś widoczny jedynie z jej podnóży, do których nie prowadzi żaden szlak. Zarósł również pobliski Rylec. Skały otaczają świerki, co oznacza że jesienią czy zimą nie jest wcale, jeśli chodzi o widoczność, lepiej. A skała to potężna i oryginalna w kształcie – łatwo dostępna od strony leśnego duktu, który odchodzi w prawo od bitej drogi wiodącej od Rozdroża pod Jańską Górą na rozdroże pod Dziczą Górą. Cybuch znajduje się po przeciwnej stronie masywu, i nie wiodą tu właściwie żadne ścieżki, oprócz zwierzęcych. W rezultacie, Fajka, choć oddalona o ok. 100 metrów od popularnego szlaku niebieskiego na Starościńskie Skały, zwykle mijana jest niezauważona.

Dojście: od płatnego parkingu na Przeł. Karpnickiej za znakami niebieskimi, potem bez znaków [2 km/200 m podejścia], z końca Janowic Wlk. przy szlaku żółtym za znakami żółtymi, potem zielonymi i bez znaków [3,5 km/300 m podejścia]

Zarośnięta obecnie przesieka pod Fajką i Rylcem

10. Zakonnik

Skałki Janowickich Garbów – mało znanego obszaru Rudaw Janowickich reprezentuje Zakonnik. Nie jest to formacja tu najwyższa – w pobliżu znajdują się pokaźne wychodnie, nazwane przez wspinaczy Prezes i Gubernator oraz znacznie niższa Maczuga. Skałki znajdziemy także na położonej powyżej kulminacji północnej Janowickich Garbów (ok. 525 m), skąd możemy liczyć na ładne widoki na pobliskie Góry Sokole i nieco dalsze Karkonosze.

Dojście: od szlaku żółtego przy dawnym tartaku w Janowicach Wielkich bez znaków [1,5 km/180 m podejścia]

W Janowickich Garbach