Polanica Górna (430) – bez znaków i znaki niebieskie – Bukowa (470) – znaki zielone – Piekiełko (504) – znaki żółte – Kalwaria Piaskowcowa (570) – bez znaków – Orle Skały (560) – bez znaków – Piekiełko (504) – żółty szlak rowerowy – Wysoki Kamień (513) – znaki zielone – Polanica-Zdrój (380) – niebieski szlak rowerowy i bez znaków – Polanica Górna. Długość: 14 km. Suma podejść: 250 metrów.

Ponieważ pogoda w sobotę była mglista i błotnista po deszczach, trasa wypadła po piaskowych, szybko schnących ścieżkach Gór Stołowych i to w najniższym, cechującym się pełną widocznością masywem Szczytnika. Wobec maratonu rowerowego w Polanicy-Zdroju punktem wyjściowym okazała się Polanica Górna. Wycieczkę równie dobrze można rozpocząć w samej Polanicy-Zdroju czy nawet w Bukowej pod Piekiełkiem, choć ten ostatni wariant odradzam z powodu dziur na drodze. Z Polanicy Górnej, od popularnej „ósemki” idziemy ul. Leśną w stronę granicy lasu. Już wśród drzew droga omija suchą dolinkę i wyprowadza na grzbiet po lewej, gdzie napotykamy szlak rowerowy, którym dochodzimy do krzyżówki ze znakami niebieskimi ze Skalnych Grzybów.

Las na zboczach Bukówki

Idąc szlakiem niebieskim w lewo, mijamy drewnianą wiatę oraz ujęcie wody i ok. 300 metrów po tym jak z prawej dołączają znaki zielone z Batorowa, wychodzimy na szosę z Polanicy-Zdroju do Piekiełka wśród zabudowań Bukowej.

Kawał mrówki spod Bukówki / Osiedle Bukowa

Szlakiem zielonym, dziurawym asfaltem podchodzimy lekko na płytką przełęcz między Piekielną Górą (556 m) a Kamiennikiem (583 m), zwaną Piekiełkiem (504 m), z węzłem szlaków i drewnianą wiatą. Ze skraju znajdującej się poniżej polanki rozciąga się widok na masyw Wolarza w Górach Bystrzyckich, przynajmniej teoretycznie. Na siodle wybieramy znaki żółte i wędrujemy nimi w prawo, wznosząc się nieznacznie i wychodząc z obrębu zabudowań.

Pod Piekiełkiem / Na szlaku żółtym

Ścieżka prowadzi do sosnowego lasu, po czym omija wierzchołek Kamiennika i wychodzi na płytkie siodełko między tym wzniesieniem a sąsiednim Piaskowcem (585 m), gdzie w lewo odchodzi wyraźny dukt.

Dróżka pod Kamiennikiem / Skałki pod Kamiennikiem

Szlak żółty prowadzi jednak w prawo, mija Piaskowiec i kolejne rozwidlenie, po czym przechodzi między bezimiennymi, znaczonymi niewielkimi skałkami kulminacjami. Za następną leśną krzyżówką podchodzimy krótko na skalisty prożek, po prawej wśród skałek otwiera się zarastająca przecinka.

Skałki przy szlaku żółtym

W lewo odchodzi zaraz nieznakowana, wyraźna ścieżka, w którą skręcamy, dochodząc do końcowego odcinka piaskowcowej Kalwarii. Jej budowę rozpoczęto w roku 1940 i zakończono w roku 1959. Ma ona formę piaskowcowych płaskorzeźb, niestety obecnie częściowo zniszczonych przez czas.

Piaskowcowa kalwaria

Skręcamy w lewo i za czerwono-białym oznakowaniem, obniżamy się mijając kolejne stacje.

Skałki w rejonie drogi krzyżowej

Ścieżka przewija się w prawo i wyprowadza nad niewielką polankę po lewej.

Stacje drogi krzyżowej w lesie pod Szczytnikiem

Dochodzimy do ostatniej stacji, od której obniżamy się ścieżką w lewo, do widocznego poniżej duktu na skraju wspomnianego wyżej polanki.

Droga krzyżowa na Szczytniku

Na końcu polany w prawo, na widoczny grzbiet odchodzi ścieżka, w którą skręcamy. Niestety, została ona częściowo zawalona przez drwali podczas wycinki. Niemniej, z pewnymi trudnościami osiągamy skraj stoliwa Szczytnika nad doliną Bystrzycy Dusznickiej i biegnącą tędy prostopadle dróżkę.

Polanka pod Szczytnikiem

Skręcamy w prawo, we wspomnianą dróżkę wiodącą skrajem płaskowyżu, wzdłuż którego rozłożyły się skałki o wysokości do 10 metrów.

Skałki na krawędzi stoliwa

Na krawędzi stoliwa Szczytnika

Idąc, na odcinku kolejnych ok. 400 metrów mijamy coraz to nowe skałki. Niektóre z nich na wierzchowinie tworzą formy młotów, grzybów czy ambon.

Skały na krawędzi płaskowyżu

Najciekawszą formację tworzą dwa wypreparowane grzyby, stojące na grzbiecie, tuż przy ścieżce.

Skalne Grzyby na Szczytniku

Ściany skalne stanowią z kolei teren wspinaczkowy. Niestety, wiąże się to ze sporą ilością śmieci paskudzących krajobraz.

Skalne ściany pod Szczytnikiem

Tuż za grzybami, na samej krawędzi urwiska przycupnął efektowny młot skalny.

Młot skalny na Szczytniku

Wędrujemy dalej krawędzią płaskowyżu, przechodząc obok następnych form piaskowcowych.

Skałki na Szczytniku

Poniżej urwisk wyłania się droga a przed nami wyrasta ceglasta budowla zbiornika wyrównawczego kompleksu Leśna. Obchodzimy ją ścieżką z prawej strony.

Jeszcze dwie formacje

Skały w rejonie zbiornika wyrównawczego

Po prawej pojawia się ogrodzenie z siatką. Idziemy jego skrajem cały czas aż wyjdziemy na przybliżający się, dochodzący z dołu gościniec.

Skałki nad drogą ze Szczytnej / Zawilce na skałkach

Zaraz potem wychodzimy na skrzyżowanie w rejonie zamku Leśna, którędy biegnie znajomy szlak żółty. Po lewej znajduje się wejście na platformę widokową Orlich Skał.

Orle Skały

Powinien się z niej roztaczać ładny widok na Góry Bystrzyckie i Stołowe, ale tym razem ledwie widać położoną u stóp Szczytną.

Widok z Orlich Skał

W samym, położonym opodal neogotyckim zamku Leśna, mieści się dom pomocy społecznej, choć można wejść do położonej na jego tyłach kaplicy. Zamkowej bramy pilnuje kamienny nepomuk.

Neogotycki zamek Leśna

Na „blankach” Leśnej / Wnętrze kaplicy

Wracamy na rozdroże przy Orlich Skałach i kierujemy się prosto, obniżającą się łagodnie, utwardzoną drogą, przebiegającą u stóp skał, wzdłuż linii drewnianych słupów.

Skały pod zamkiem Leśna

Skałki przy zejściu do Szczytnej

Dochodzimy nią do skrzyżowania duktów nieco powyżej granicy lasu, gdzie kierujemy się prosto, lekko do góry, lecz w miejscu, gdzie droga wykonuje łuk w lewo idziemy ścieżką w prawo, schodząc do oddalonej o niecałe sto metrów poprzecznej drogi wśród buczyny.

Droga z zamku Leśna do Szczytnej

Maszerujemy wspomnianym duktem w lewo. Wznosi się on nieznacznie i zwęża. Przechodzimy poniżej sosnowego lasku na zboczach Kamiennika i mijając polankę z zabudowaniami, wychodzimy na wylesienie z poprzeczną ścieżką. Idziemy nią w lewo, wychodząc na znajomy szlak żółty przy pierwszych zabudowaniach osiedla Piekielna Góra.

Ścieżka do Piekiełka

Schodzimy na siodło Piekiełko, gdzie, przy drewnianej wiacie, wybieramy prowadzący duktem w prawo żółty szlak rowerowy.

Z powrotem w Piekiełku

Droga leśna trawersuje zbocza Piekielnej Góry (556 m) i Wysokiego Kamienia (513 m), mijając przydrożne skałki.

Skałki na zboczach Wysokiego Kamienia

Na rozwidleniu duktów szlak rowerowy biegnie w lewo i przewija się pod kolejną grupą skalną, dochodząc do kolejnego rozdroża pod szczytowymi formacjami Wysokiego Kamienia.

Zbójeckie Skały

Szczytowe skałki Wysokiego Kamienia

Napotykamy tu szlak zielony i wędrujemy nim w prawo, mijając niewielkie piaskowcowe grzędy i dochodząc do krawędzi kamieniołomu z widokami na Kamienną Górę, masyw Wolarza i Łomnicką Równię.

Na szlaku zielonym

Kamieniołom piaskowca nad Piekielną Doliną

Przy kamieniołomie znaki zielone skręcają w lewo, potem w prawo, obchodząc jego górną krawędź i wychodząc na poprzeczny, szeroki dukt. Idziemy nim kawałek w lewo, po czym na pierwszym rozdrożu szlak odbija w prawo, w węższą ścieżkę, wyprowadzającą ponownie na krawędź Piekielnej Doliny.

Nad Piekielną Doliną

Jest ona tu ponownie usiana skałkami o kilkumetrowej wysokości, których szczytową platformą prowadzą znaki zielone.

1

Skałki na tzw. Garncarzu (460 m)

To ostatnie zgrupowanie skalne na naszej trasie – znaki zielone skręcają tu w lewo i rozpoczynają zejście do Polanicy-Zdroju.

Skałki przy skręcie szlaku zielonego

Szlak zielony wyprowadza nas na kraniec Polanicy-Zdroju przy ul. Krynicznej. Zanim wejdziemy w zabudowania po prawej otwiera się ponownie widok na Góry Bystrzyckie, na których stoki wznoszą się zabudowania Polanicy-Zdroju.

Młoda sójka ćwiczy lot / Widok znad Polanicy-Zdroju na Góry Bystrzyckie

Schodzimy deptakami do Parku Zdrojowego, gdzie kierujemy się w lewo, pod górę, mijając altanę z ujęciem wody mineralnej. Przekraczamy ul. Ogrodową i wędrujemy pod górę ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Górską, gdzie skręcamy w prawo, schodząc do ul. Zdrojowej.

W polanickim parku

Tu odnajdujemy szlak czerwonych serc i maszerujemy nim w lewo, koło kapliczki słupowej i zaraz potem w prawo, przechodząc kładką potok oraz wznosząc się schodkami do przydrożnej kapliczki św. Wawrzyńca. Skręcamy przy niej w lewo i cały czas prosto (czerwone serca wkrótce odchodzą w lewo), przez łąki, dochodzimy do Polanicy Górnej, gdzie rozpoczynaliśmy trasę.

Polanickie kapliczki

MAPA TRASY

Reklamy