Wzniesienie w środkowej części Wzgórz Ścinawskich w formie spłaszczonego płaskowyżu, zajętego przez pola. Na niewyraźnym wierzchołku, znaczonym przez rozstaje dróg ze Ścinawki do Wambierzyc i z Ratna do Chocieszowa stoi kamienna figura Maryi z Dzieciątkiem. Z uwagi na brak zalesienia wzgórze posiada walory widokowe. Widać stąd fragment Gór Bardzkich, zachodnią część Masywu Śnieżnika oraz środkową część Gór Bystrzyckich. Najbardziej rozległa panorama rozciąga się w stronę zachodnią, obejmując Wambierzyce i wyrównany wał Gór Stołowych z wyróżniającym się Szczelińcem Wielkim. Na północy horyzont zamyka lesista kopa Ścinawki (534). Przez Rozdroże przebiega turystyczny szlak czerwony (Główny Szlak Sudecki) z Wambierzyc na Przeł. Srebrną.

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

PRZEZ WZGÓRZA ŚCINAWSKIE

GALERIA

Figura maryjna na Rozdrożu / Widok z Rozdroża na Góry Stołowe

Widok z Rozdroża na Masyw Śnieżnika

Widoki z Rozdroża: Góry Bystrzyckie / masyw Ścinawki we Wzgórzach Ścinawskich

Na Rozdrożu

Reklamy