Na stawach przybywa z każdym tygodniem coraz wiecej gatunków ptaków. Z kaczek, obok pospolitych krzyżówek pojawiły sie krakwy, głowienki i czernice. Obok licznych perkozów dwuczubych na Stawie Gadzinowym Małym zaobserwowaliśmy perkozy rdzawoszyje. Nadal na gniazdach grzecznie siedzą czaple i łabedzie, natomiast gegawy chwalą sie nowym przychówkiem – jedna z par na Stawie Słonecznym Górnym dochowała sie aż ósemki potomstwa. Oczywiście, jak zawsze gromadnie pojawiały sie bieliki, polując na ryby.

GALERIA

 

ŁOWY BIELIKA

Reklamy