Staw Stary, położony na zachód od wsi Niezgoda jest jednym z najwiekszych zbiorników w rejonie doliny Baryczy. Jego otoczenie jest równie malownicze – rosnący na rozlewiskach i przy kanałach ols, po południowej stronie szosy Niezgoda – Żmigród chroniony jako rezerwat przyrody „Olszyny Niezgodzkie”. Na Stawie Starym i Jelenim można również spotkać jedne z najwiekszych w rejonie skupiska żurawi, które cenią te rozległe akweny. Obecnie najwiecej jednak dzieje sie w trzcinach, ukrywających liczne gniazda ptasie, a na wodną tafle wypływają już pierwsze tegoroczne młode.

GALERIA

FILMY

Reklamy