„Gazeta Wrocławska” donosi o dwóch akcjach karkonoskiego GOPRu z ostatnich dni (ubiegły czwartek i piątek). W jedną z nich zaangażowano 20 ratowników. W piątek dwójka turystów idących tzw. Tabaczaną Ścieżką z Karpacza na Przeł. Okraj zabłądziła… aż na Czarny Grzbiet. Po 5 godzinach, nocą sprowadzono ich na dół. Dzień wcześniej ratownicy sprowadzali osobę, która doznała urazu na stoku Śnieżki.

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9395756,akcja-gopru-w-karkonoszach-7-osob-uratowanych-w-rejonie-sniezki,id,t.html