Położone między Wołkiem, Dziczą Górą a Starościńskimi Skałami wzniesienie w Rudawach Janowickich o niewybitnym wierzchołku i stromych południowych i pd. zachodnich stokach, omijają z obu stron znakowane szlaki turystyczne. Tymczasem, wzdłuż ramienia jakie ciągnie się od Piekliska aż na szczyt Świniej Góry rozsiadły się malownicze formy skalne z Diabelskim Zborem na czele, zaś widoki z wylesień stokowych (Czartówka, Mniszek) i podszczytowej polanki na Skalnik, Karkonosze, Góry Sokole i Izerskie należą do najładniejszych w Rudawach Janowickich. Jednocześnie bliskość wygodnego traktu od Starościńskich Skał na Wołek zachęca do peregrynacji.

PROPOZYCJE WYCIECZEK

TRASA

GALERIA

Chybotek powyżej Piekliska

Skałki między Piekliskiem a Diabelskim Zborem

Przecinka nad Diabelskim Zborem
Mniszek / rumowiska pod szczytem Świniej Góry
Las na szczycie Świniej Góry
PANORAMA Z PODSZCZYTOWEJ POLANKI ŚWINIEJ GÓRY
Widokowa ambona skalna / Skalnik, rejon Przeł. Okraj i Czoło w Kowarskim Grzbiecie
Przegląd panoramy w kierunku pd. i pd. zach. – Karkonosze i Góry Izerskie
Rejon Śnieżki, Kotła Łomniczki i Źródlanej Góry
Rejon Śnieżki i Czarnego Grzbietu / Grabowiec, Śląskie Kamienie Wielki Szyszak i Śnieżne Kotły
Zbliżenia na rejon Wielkiego Szyszaka i Szrenicy
Wysoki i Kamienicki Grzbiet Gór Izerskich: od lewej Wysoki Kamień, Izerskie Garby, Wysoka Kopa, Smrek, Stóg Izerski i Kamienica / Zbliżenie na rejon Smreka, Stogu Izerskiego i Kamienicy
Reklamy