Czaplom wciąż ciepło, gęsi mniej, żurawi również, tylko bieliki na Stawie Słonecznym Górnym te same.

Reklamy