Ruiny średniowiecznego zamku oraz barokowy pałac i kaplica położone w północno-zachodniej części skalnego miasta Hruboskalsko, w Czeskim Raju. Zamek wzniósł na trzech piaskowcowych występach (ok. 390 m n.p.m w 2 połowie XIII wieku Jarosław z Lemberku, syn ogłoszonej w roku 1995 świętą Zdzisławy Czeskiej, która ufundowała klasztor dominikanów w pobliskim Turnovie. Zamek Waldstein (tj. Leśna Skała) stał się rodową siedzibą potomków Jarosława, od której przyjęli miano – von Waldstein (Valdsztejn). Członkowie rodu pełnili ważne funkcje na dworze czeskich Luksemburgów. Sprzedany późniejszemu królowi Karolowi VI zamek był pod koniec XIV we władaniu rodu Vartenberk, a w roku 1424, podczas wojen husyckich, został zdobyty przez wojska Jana Żiżki, który przy okazji splądrował też turnovski klasztor. W roku 1427 na zamku był więziony pretendent do tronu czeskiego, bratanek Władysława Jagiełły – Zygmunt Korybutowicz. W latach 30-tych warownia była gniazdem rycerzy-rabusiów, co skłoniło okolicznych mieszczan w roku 1440 do wyprawy odwetowej i zdobycia Valdsztejnu. Część zamku zniszczono, reszta dalej podupadała i w połowie XVI wieku spłonęła podczas pożaru.

Po bitwie pod Białą Górą (1620) opustoszały zamek stał się ponownie własnością rodziny Waldstein (Wallenstein), której przedstawicielem był słynny wódz cesarski czasów wojny trzydziestoletniej Albrecht von Wallenstein. Pod koniec XVII w. w ruinach osiedlił się pustelnik, a na miejsce zaczęli przybywać pątnicy z okolic. W roku 1722 na ruinach warowni posadowiono kościół pielgrzymkowy poświęcony św. Janowi Nepomucenowi, wtedy też powstały barokowe figury na wiodącym do zamku moście. Kompleks był rozbudowywany w 1 poł. XIX stulecia – na zrębach średniowiecznej budowli wzniesiono wtedy romantyczny pałac. Otoczenie ruin zajmują skały, wstęp na teren zamku jest płatny (bilet normalny – 50 kc). Obok zamku przebiega turystyczny szlak czerwony – tzw. Złota Ścieżka Czeskiego Raju, a także szlak zielony od parkingu na końcu Peleszan (ok. 0,6 km, opłata: 35 kc za dzień, ale poza sezonem bywa bezpłatny) oraz żółty przez dolne miasto skalne Hruboskalsko na oddalony o ok. 2 km zamek Hruba Skała. W pobliżu znajdowały się także skalne zamki Kawczyny (ok. 500 m na pd.) i Czarcia Ręka (ok. 1 km na pd. wsch.), jednak pozostały po nich nikłe ślady.

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZKI

TRASA

GALERIA DODATKOWA

Reklamy