Głęboka dolina bocznego potoku Krupy – Prędkiego Potoku, o długości ok. 10 kilometrów, o skalistym podłożu. Prędki Potok spływa spomiędzy Suszyny a Podbelki (1308 m) i tworzy na górnym odcinku liczne kaskady o wysokości kilku metrów. Doliną prowadzi szlak czerwony od stacji w Wysokich Zebrzydowicach na Suszynę. Jego najciekawszy odcinek zaczyna przy rozdrożu Pod Bunkrem aż do tzw. Mokrzyn, gdzie strumień na odcinku niewiele ponad 2 km pokonuje ponad 300 metrów różnicy poziomów.. Ścieżka jest dzika, miejscami, zwłaszcza w okolicy Mokrzyn, pod samą Suszyną, podmokła i podmyta, w jej poprzek leżą liczna zwalone pnie. Na odcinku od rozdroża Pod Srubem do krzyżówki Kaskady Prudkeho potoka (szlak rowerowy) mostki na samym potoku są w różnym stanie, bądź ich nie ma. W sumie jest to jeden z ładniejszych szlaków w Sudetach Wschodnich o klimacie zbliżonym do tego przez dolinę Białej Opawy.

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

TRASA

GALERIA

Odcinek powyżej rozdroża Pod srubem
Poniżej krzyżówki Kaskady Prędkiego Potoku
Kaskady i rumowiska skalne pod Suszem
Kaskady na Prędkim Potoku
Kaskady Prędkiego Potoku
Górna część doliny Prędkiego Potoku
Reklamy