Osada nad Zadrną założona w XIII wieku, stanowiąca do roku 1810 własność cystersów z pobliskiego Krzeszowa. We wsi stoi kościół św. Wawrzyńca wzniesiony jako gotycki w 2 połowie XIV stulecia, rozbudowany w roku 1588 i zbarokizowany w XVIII stuleciu, obok XVIII-wieczny budynek dawnej plebanii. We wsi znajdziemy także krzyż pokutny (po lewej stronie drogi do Krzeszowa). W Krzeszówku znajdują się także zalane wyrobiska po dawnej kopalni piasku

Reklamy