Sztuczne jezioro o długości ok. 1 km utworzone w przełomowym odcinku Bobru – Borowym Jarze w latach 1924-25 poprzez budowę zapory o wysokości ok. 10 metrów z elektrownią wodną Bobrowice o mocy 1 MW. W roku 1927 na wysokiej skarpie na południowym brzegu zbiornika wzniesiono gospodę (obecne schronisko Perła Zachodu). Przez jezioro przerzucono kładkę prowadzącą do efektowych formacji skalnych na północnym brzegu o wysokości do 40 metrów, zwanych Wieżycami. Do schroniska prowadzi wąska szosa z Siedlęcina, przebiegają tędy szlaki zielony i żółty z Jeleniej Góry przez Borowy Jar oraz szlak rowerowy.

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

TRASA

GALERIA

Jezioro Modre Jezioro Modre

Jez. Modre

Jezioro Modre Jezioro Modre

Wieżyce

Jezioro Modre Jezioro Modre

Perła Zachodu

Zapora pod Jez. Modrym Wieżyce

Zapora / Ścieżka pod Wieżycami

Reklamy