Trasa: Międzygórze – znaki czerwone – Czarna Droga – bez znaków – Średniak (1215 m n.p.m.) – bez znaków – Hala pod Śnieżnikiem – bez znaków – Śnieżnik (1425 m n.p.m.) – znaki zielone – Hala pod Śnieżnikiem – znaki czerwone – Międzygórze. Długość: 14 km. Suma podejść: 1000 metrów.

Pożegnanie na parę lat, aż rany po „pracach leśnych” i „nadwodnych” prowadzonych w dolinach Wilczki i Czarnej się zabliźnią. A ran jest sporo. Regulowanie koryta rzeki nad Międzygórzem, koparki na drogach leśnych pod Smrekowcem, leśne „drzewostrady” pod Śnieżnikiem wycięte na szerokość, której niejedna droga klasy wojewódzkiej mogłaby się powstydzić, podarte stoki w dolinie Czarnej na budulec pod prace, gdzie księżycowy krajobraz sąsiaduje z tabliczkami „Zakaz wstępu. Ochrona przyrody”.

Wilczka nad Międzygórzem Kapliczka przy odejściu szlaku czerwonego

Wilczka nad Międzygórzem / Kapliczka na odejściu szlaku czerwonego

Z placyku parkingowego na końcu Międzygórza idziemy za znakami czerwonymi w górę doliny Wilczki. W jej rozwidleniu zostawiamy szlak i wybieramy Czarną Drogę w prawo. Prowadzi ona do podnóża skał na zboczu Średniaka.

Baszta pod Średniakiem

„Obszar chroniony” pod Średniakiem czyli wejść nie można, co innego – wjechać koparą

Droga wznosi się doliną, teren zniszczeń po leśnikach się kończy.

Gołoborza nad doliną Czarnej Gołoborza nad doliną Czarnej

Czarna Droga pod Średniakiem

Droga staje się trawiasta i przechodzi pod malowniczymi gołoborzami na stromym skłonie Średniaka.

Gołoborza nad doliną Czarnej Gołoborza nad doliną Czarnej

Gołoborza nad doliną Czarnej

Mijamy wyhaczony pas nagiej ziemi na stoku Średniaka. Droga wznosi się coraz wyraźniej, trzymając się prawego orograficznie brzegu strumienia i doprowadzając do rozwidlenia pod skalistym stokiem, opadającym z oddalonej o kilkaset metrów Hali pod Śnieżnikiem.

Gołoborza na Średniaku Jarzębina pod Dzikimi Skałami

Rumowiska skalne pod Średniakiem / Jarzębina w dolinie Czarnej

Na Halę można dojść zarówno w prawo (nieco dłużej), jak i w lewo, zakosami na stokach Średniaka. Wybieramy ten drugi wariant i wznosimy się przyjemną ścieżką przez świerkowy bór. Kozic brak, bo biegnący wyżej szlak czerwony jest dość tłoczny w ostatni weekend wakacji. Po lewej, z przecinki widać Goworek (1314 m n.p.m.) ponad spłaszczoną Wysoczką (1185 m n.p.m.)

Kozia Ścieżka pod Średniakiem Widoki z Koziej Ścieżki

Podejście stokami Średniaka / Goworek z podejścia na Średniak

Przecinamy szlak czerwony i obchodzimy wierzchołek Średniaka dość malowniczą dróżką prowadzącą wygodnie pod kolejnymi rumowiskami opadającymi ze szczytu.

Na trawersie Średniaka Na trawersie Średniaka

Na trawersie Średniaka – gołoborze

Dróżka się rozszerza i przewija na północne ramię Średniaka, gdzie otwiera się przecinka z widokiem na dolinę Wilczki, Igliczną, Smrekowiec i Czarną Górę oraz majaczącymi w dali na zachodzie Górami Bystrzyckimi i Orlickimi.

Polanka pod Średniakiem Polanka pod Średniakiem

Przecinka na stoku Średniaka – widoki na rejon Jaworka Górnego i Igliczną / Smerekowiec i Czarna Góra

Igliczna spod Średniaka Polanka pod Średniakiem

Maria Śnieżna i Czarna Góra spod Średniaka

Osiągamy wspomniane pn.ramię Średniaka i skręcamy w prawo, w grzbietową ścieżkę dość stromo podchodzącą między wysokimi świerkami. Już w niskopiennym lesie świerkowym teren się spłaszcza, a w tyle otwierają się widoki na Czarną Górę.

Na Średniaku Na Średniaku

Widoki z podejścia na Średniak

Po prawej pojawiają się gdzieniegdzie kępy kosówki, a panorama jest coraz szersza.

Na Średniaku Na Średniaku

Pod szczytem Średniaka

Ścieżka zwęża się i niemal ginie w trawach. Na szczęście linia przecinki wśród smreków jest wyraźna i wyprowadza wprost na polanę na czubku Średniaka. Panorama stąd jest malownicza i obejmuje przede wszystkim Śnieżnik i Mały Śnieżnik.

Na Średniaku Na Średniaku

Na szczycie Średniaka

Na wierzchołku i stromym południowym zboczu Średniaka rozsiane są urokliwe skałki, na których można ponoć czasem wypatrzyć kozice.

Na Średniaku  Na Średniaku

Skalne wytwory pod Średniakiem

Na Średniaku  Na Średniaku

Widoki ze skałek na Mały Śnieżnik i Goworek

Na Śnieżnik i Halę pod Śnieżnikiem ze Średniaka mamy przysłowiowy „rzut beretem”.

Na Średniaku Na Średniaku

Hala pod Śnieżnikiem i Śnieżnik ze Średniaka

Po odpoczynku schodzimy ze szczytu drogą  w stronę Śnieżnika. Dukt wkrótce opuszcza grzbiet, zakręca lekko w lewo i znika wśród świerków.

Na Średniaku Na Średniaku

Zejście ze Średniaka

Na rozdrożu w środku lasu należy wybrać drogę w prawo, która lekko wznosi się przez niewielką przecinkę z amboną na skraj Hali pod Śnieżnikiem. Z lewej dołączają znaki czerwone i żółte, którymi w prawo dochodzimy do szalowanego na nowo budynku schroniska na Śnieżniku.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem

Wyjście na Halę pod Śnieżnikiem / Schronisko „Na Śnieżniku”

Przy schronisku Na Śnieżniku wybieramy szlak zielony i niebieski i idziemy nimi prosto przez środek hali, mając przed sobą niewysoką stąd czapę Małego Śnieżnika.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem

Na Hali pod Śnieżnikiem

W miarę oddalania się od schroniska panorama w tyle się poszerza m.in. o Czarną Górę.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem

Szlak zielony przez Halę pod Śnieżnikiem

Wchodzimy w las i w momencie, w którym oba szlaki zakręcają w prawo i zaczynają się obniżać. Tu należy wybierać znakowaną żółtymi kropkami ścieżkę w lewo, wśród jagodzin, która po ok. 150 metrach doprowadza do polsko-czeskiej granicy oraz czeskiego szlaku czerwonego, którym kierujemy się w lewo, pod górę.

Pod Jaskółczymi Skałami Pod Jaskółczymi Skałami

Na granicznym szlaku czerwonym

Gdy w polu widzenia pojawia się polski szlak zielony na Śnieżnik w prawo, na stronę czeską odchodzi wąska, nieznakowana dróżka na skalny grzebień. Mijamy go z lewej i lekko obniżamy się wśród jagodzin, wychodząc na polankę z okazałymi Jaskółczymi Skałami o wysokości do 15 metrów i rozległym rumowiskiem u podnóża. Na skałach znajduje się tablica poświęcona Horskiej Służbie.

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Jaskółcze Skały

Skałki są łatwo dostępne, a każda z nich stanowi dobry punkt widokowy na Śnieżnik i pasmo Suszyny oraz grzbiet graniczny. Plusem jest to, że mimo niewielkiego oddalenia od szlaku nawet w tłoczne dni mało kto tu zagląda, „kupą waląc” na oddalony o niecały kilometr szczyt Śnieżnika.

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Widoki z Jaskółczych Skał – skłon Śnieżnika Kłodzkiego / Pasmo Suszyny

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Panorama z Jaskółczych Skał – dolina Morawy oraz pasmo Suszyny

Od skałek musimy się wrócić do granicy – ok. 50 metrów od powrotu, na niewielkim siodle w prawo odchodzi ścieżka oznaczona białymi pasami, jeżeli nią się skierujemy po ok. 100 metrach wyjdziemy w dolnej części kolejnego gołoborza, które wygląda stąd dość efektownie.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Gołoborze nad Jaskółczymi Skałami

Górą gołoborza prowadzi szlak czerwony, na który powinniśmy wrócić. Jeśli nie chcemy wspinać się po kruchych chybotliwych skałach – tą samą ścieżką co tu trafiliśmy.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Gołoborze nad Jaskółczymi Skałami

Z górnej krawędzi gołoborza widać rejon dawnego czeskiego schroniska na Śnieżniku oraz grzbiet Suszyny.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Na szczycie gołoborza

Otoczenie doliny Morawy zamyka widniejący za Małym Śnieżnikiem stożek Trójmorskiego Wierchu na drugim planie. Od gołoborza w górę po ok. 15 minutach zajdziemy na sam Śnieżnik (opisy i zdjęcia panoram np. tu).

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Panorama z gołoborza na granicy

Ze Śnieżnika schodzimy szlakiem zielonym przez świerkowy bór górnego regla na Halę pod Śnieżnikiem.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem

Na skraju Hali pod Śnieżnikiem

Najkrótszy powrót stąd do Międzygórza prowadzi szlakiem czerwonym stokami Średniaka. Inne warianty opisano w konkurencyjnych trasach na Śnieżnik.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem

Przy schronisku Na Śnieżniku

Pierwszy odcinek szlaku to strome zejście do granicy lasu z widokami na Mały Śnieżnik.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem

Zejście z Hali pod Śnieżnikiem

Potem czeka nas dość płaski trawers Średniaka wąską, skalistą ścieżką – nad Dzikimi Skałami, a potem pod Kozimi Skałami. Kozic wciąż nie widać.

Szlak czerwony pod Śnieżnikiem Szlak czerwony pod Śnieżnikiem

Nad Dzikimi Skałami

Po drodze mijamy punkty widokowe na głęboką dolinę Czarnej, którą pokonaliśmy na wstępnym etapie naszej wycieczki oraz Mały Śnieżnik.

Szlak czerwony pod Śnieżnikiem Szlak czerwony pod Śnieżnikiem

Szlak czerwony do Międzygórza

Na niższym odcinku, można ściąć zakole szlaku czerwonego tradycyjnym skrótem. W dolnej części ścieżki czeka nas jednak niespodzianka – drzewostrada w środku lasu zakończona skarpą co się zowie. Ścieżce przyrodniczej z Międzygórza, którą pociągnięto wzdłuż czerwonego szlaku uroku nie dodaje. Dlatego następnym razem na Śnieżnik wybierzemy się np. z Jodłowa, albo od strony czeskiej. Międzygórze zostawiamy na razie leśnikom. By cięło się lepiej.

Szlak czerwony pod Śnieżnikiem Szlak czerwony pod Śnieżnikiem

Pod Średniakiem / Widok ze szlaku czerwonego na Mały Śnieżnik

MAPA TRASY

Reklamy