Szczyt w Górach Kruczych (Góry Kamienne), stromą, zalesioną kopą, zbudowaną głównie ze skał magmowych, wznoszący się nad Lubawką. Na wierzchołku znajduje się polana (górna część przecinki wyciągu narciarskiego) z masztem telekomunikacyjnym i panoramą na Kotlinę Krzeszowską na tle Chełmca. Z zachodnich zboczy, ładnie widać Lubawkę, Rudawy Janowickie i Karkonosze, z południowych – Rychory i Bramę Lubawską, nad którą wyrasta masyw Szerokiej. Na zachodnich stokach uwagę przykuwa, niestety zdewastowana ścieżka pątnicza z figurami i resztkami kaplic z XVII-XIX wieku, założona przez krzeszowskich cystersów. Górę oplata sieć traktów i ścieżek rowerowych – najbardziej łagodne podejście prowadzi z rejonu Ulanowic południowym i wschodnimi stokami – ciągiem wygodnych duktów.

Widok na Świętą Górę od południa
PROPOZYCJE WYCIECZEK

MAPA

Galeria:

Panorama ze szczytu: Grzbiet Wsch. Gór Kaczawskich, Trójgarb, Chełmiec, Krzeszów, Krzeszowskie Wzgórza

Krzeszów ze Świętej Góry Panorama ze Świętej Góry

Kaplice pod wierzchołkiem

Zniszczone kaplice Św. Góry Zniszczone kaplice Św. Góry

Panorama z zach. zbocza: Lubawka, Śnieżka, Lasocki Grzbiet, Czoło, Zadzierna / Skalnik, Wołek, Wielka Kopa

Widok ze zbocza Świętej Góry Widok ze zbocza Świętej Góry

Panorama z pd. stoków: Krucza Skała, Szeroka, Polska Góra / Rychory i Lubawka

Podejście na Świętą Górę Podejście na Świętą Górę

Reklamy