Miasto (ok. 21 tys. mieszkańców) w dolinie Bobru, u stóp Gór Kruczych – zachodniej części pasma Gór Kamiennych. Okolica była zasiedlona już w neolicie, w X wieku istniał tu gród plemienia Bobrzan. Na początku XIII stulecia, za rządów księcia Henryka Brodatego przy trakcie biegnącym z Czech na Śląsk przez Bramę Lubawską powstała strażnica, a przy niej stopniowo rozwijała się osada. Pierwsza pisana wzmianka o niej pochodzi z roku 1249 kiedy to książę Bolesław Łysy vel Rogatka przekazał osadę pod pieczę benedyktynów z Krzeszowa. Za panowania księcia świdnickiego Bolka I zwanego Surowym miejscowość otrzymała w roku 1292 prawa miejskie, mury obronne i nowy zamek. W tym też
czasie powstał kościół w miejscu dzisiejszej świątyni św. Piotra i Pawła. W roku 1295 Kamienna Góra była punktem obronnym podczas najazdu króla Czech Wacława II. Miasto pod rządami książąt świdnickich szybko zyskiwało nowe przywileje – samorządowe, sądownicze i handlowe. W roku 1345 zajęły je siły Jana Luksemburskiego. Bolko II odzyskał Kamienną Górę trzy lata później przy użyciu klasycznego fortelu, w którym drewnianego konia zastąpiły wozy z furażem dla koni.

Panorama znad wjazdu do Kamiennej Góry

Panorama Kamiennej Góry na tle Karkonoszy

Po śmierci wdowy po Bolku, księżnej Agnieszki, miasto znalazło się pod zwierzchnictwem Korony Czeskiej. W lipcu roku 1426 pod murami Kamiennej Góry stanęła husycka rejza, odparto jednak atak. Początek wieku XVI to kolejne przywileje i dalszy rozwój miasta. Jego świadectwem była budowa w roku 1564 nowego, renesansowego ratusza i wojny śląskie. W międzyczasie w mieście postawiono jeden z kościołów łaski – pokłosie sukcesów Karola XII podczas wojny północnej i nieudolności naszego Augusta II zwanego Mocnym (obecny kościół Matki Bożej Różańcowej), przy którym powstała w roku 1728 protestancka biblioteka. Jeszcze pod rządami austriackimi w Kamiennej Górze, w roku 1733 urodził się Karl Langhans, późniejszy pruski nadworny architekt – twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie.

Góry Wałbrzyskie znad Kamiennej Góry

Dolina Bobru pod Kamienną Górą

Podczas wojen śląskich miasto było terenem krwawych walk, dwukrotnie – w roku 1745 i 1760 w pobliżu staczano walne bitwy, co powodowało zniszczenia. Przez Kamienną Górę przebiegał wówczas szlak dyliżansowy z Jeleniej Góry do Wrocławia, a miasto stało się ośrodkiem chałupniczego tkactwa. W roku 1806 na pruski Śląsk weszły wojska napoleońskie, natomiast w sierpniu roku 1813 – kiedy Napoleon wycofał się z Rosji – na polach w Antonówce doszło do koncentracji i parady wojsk koalicji prusko-rosyjskiej, którą odbierali car Aleksander I i król Fryderyk Wilhelm III, na pamiątkę czego ustawiono tam obelisk.

Karkonosze znad Kamiennej Góry

Widok na Śnieżkę z Kamiennej Góry

W połowie XIX wieku powstała nowa droga do Kowar, zwana drogą głodu, w 2 połowie XIX wieku dotarła tu z Sędzisławia, poprowadzona potem dalej do Kralovca i Okrzeszyna, powstawały fabryki przemysłowe – odlewnia i wytwórnia maszyn. W czasie II wojny światowej położona z dala od linii frontu Kamienna Góra stała się ośrodkiem produkcji na potrzeby zbrojeniowe. Działał tu obóz pracy – filia obozu koncentracyjnego w Gross Rosen. Pod miastem i w zboczach okolicznych wzgórz powstawały tajemnicze sztolnie i hale (część z nich jest obecnie udostępniona do zwiedzania jako kompleks Arado). Z wcześniejszych zabytków znajdziemy m.in.: barokowe kamieniczki z XVIII wieku, jedna z nich mieści Muzeum Tkactwa, pozostałości XV-wiecznych murów miejskich, pierwotnie gotycki kościół św. Piotra i Pawła z XV-XVI w., barokowy „kościół Łaski” z 1 połowy XVIII w., wzniesiony po układzie w Altransztadt, pozostałości renesansowego zamku Grodztwo na lewym brzegu Bobru z początku XVI stulecia, przebudowanego potem na pałac, zniszczonego w roku 1964 poczas pożaru, neorenesansowy ratusz z roku 1905, kaplica cmentarna – pierwotnie renesansowa z roku 1560,  przebudowana na neogotycką w roku 1884, obecnie kościół pomocniczy Bożego Ciała. Z miasta prowadzą szlaki turystyczne – żółty z Krzeszowa na Wielką Kopę i do Janowic Wlk. oraz niebieski z Czarnego Boru przez Skalnik do Szwajcarki.

Rudawy Janowickie znad Kamiennej Góry

Skalnik i Wielka Kopa z okolic Kamiennej Góry

MAPA

Reklamy