Jeszcze jedno podsudeckie miasteczko, które przez kilkaset lat posiadało prawa miejskie by je utracić po 2 wojnie światowej, położone na skraju Pogórza Wałbrzyskiego, w dolinie rzeki Strzegomki, na której w roku 1986, stawiając zaporę 28-metrowej wysokości, utworzono zbiornik retencyjny – Jezioro Dobromierz. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1277. Prawa miejskie Dobromierz otrzymał w roku 1409, za panowania króla czeskiego Wacława IV z rodu Luksemburgów. Jednak miejscowość (ówczesny Friedberg) najbardziej znana jest z bitwy jaka miała miejsce na okolicznych polach, podczas II wojny śląskiej (wojny o sukcesję austriacką) w dniu 4 czerwca 1745 r. Dzięki niefrasobliwości i opieszałości wojsk austriacko-saskich Fryderyk II pruski pokonał przeciwnika, choć sama wojna nie przyniosła rozstrzygnięcia na rzecz żadnej ze stron.

Wzgórza Strzegomskie znad Dobromierza

Widok na Dobromierz (po lewej kościół poewangelicki)

W roku 1945 Dobromierz nazwano szumnie Górą Pokoju, ale nazwa długo się nie utrzymała. Obecnie wieś pozostaje na uboczy trasy drogowej z Wrocławia do Jeleniej Góry, która w jej pobliżu krzyżuje się z szosą wałbrzyską. Śladami historii jest dawny miejski układ urbanistyczny, późnogotycki kościół św. Michała Archanioła z początku XV wieku (później zbarokizowany), klasycystyczny kościół poewangelicki z 1 połowy XIX wieku, dawny zespół pałacowy – barokowy pierwotnie z lat 20-tych XVIII stulecia, przebudowany w XIX wieku na klasycystyczny w otoczeniu parku, oficyn, wozowni i stajni – z 1 połowy XVIII wieku. Z zabudowy miejskiej zachowało się kilka XIX-wiecznych kamienic. Malownicze widoki na Góry i Pogórze Wałbrzyskie, Góry Suche oraz Wzgórza Strzegomskie i Masyw Ślęży roztaczają się z położonych nad Dobromierzem wzgórz.

Ślęża znad Dobromierza

Zbiornik Dobromierz z Masywem Ślęży w tle

MAPA

Reklamy