Szczyt w Górach Złotych, w ich północnej części, w formie zalesionej kopy z niewielkimi sjenitowymi i granitognejsowymi skałkami na wierzchołku, tworzącymi rumowisko opadające na południowo wschodnie zbocze. Rumowisko nieco przypomina to ślężańskie, nic dziwnego, że niektórzy „badacze” doszukiwali się śladów dawnego ośrodka kultowego na Ptaszniku. Z wylesień przy przebiegającym tuż pod szczytem, po północnej stronie dukcie rozciągają się ograniczone widoki na Góry Złote.

Widok na Ptasznik

Ptasznik z łąk nad Jaszkową

Przez Ptasznik prowadzi szlak niebieski z Przełęczy Kłodzkiej do Lądka-Zdroju oraz (ok. 400 metrów na południe od wierzchołka) czarny ze Złotego Stoku do Bystrzycy Kłodzkiej. Przy szlaku czarnym, na pd. zach. stoku Ptasznika znajdują się ruiny zabudowań dawnego przysiółka Jaszkowej Górnej, wyludnionego po II wojnie światowej.

GALERIA

Rumowisko na Ptaszniku Na szczycie Ptasznika

Ruiny pod Ptasznikiem Rumowisko na Ptaszniku

MAPA

Reklamy