Rezerwat przyrody w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych, położony w rejonie zgrupowania Skalnych Grzybów, na zboczu doliny Czerwonej Wody (ok. 720 m n.p.m.). Obejmuje on zarastającą drzewami łąkę na torfowisku wysokim. Przez rezerwat ciągiem kładek biegnie szlak żółty Karłów – Skalne Grzyby oraz ścieżka dydaktyczna o długości ok. 400 m, z tablicami informacyjnymi opisującymi genezę torfowiska wysokiego. Torfowisko powstało w tym miejscu w wyniku gromadzenia się wody na nieprzepuszczalnym podłożu, w bezodpływowym zaklęśnięciu środkowego stopnia wierzchowiny Gór Stołowych.

Niknąca Łąka

Niknąca Łąka – część zach.

Pod koniec XIX wieku w okolicy przeprowadzono prace odwadniające i osuszające, co spowodowało zarastanie torfowiska, głównie przez świerki. Mimo powyższego procesu na Niknącej Łące zachował się cenny zespół roślinności torfowiskowej z sosną błotną, mchami, torfowcami, wełnianką, bagnem zwyczajnym, żurawiną błotną, turzycami czy rzadką modrzewnicą północną. Ścieżka przez rezerwat składa się z dwóch odcinków pozostałości pierwotnej łąki, przedzielonych spłachetkiem świerkowego lasu.

GALERIA

Niknąca Łąka Niknąca Łąka

Niknąca Łąka / Mostek na Czerwonej Wodzie

MAPA

Reklamy