Mur skalny zbudowany z piaskowców o czerwonawej barwie, wnoszący się ok. 30-metrową ścianą nad doliną Kaczawy i stacją kolejową w Jerzmanicach-Zdroju. Efektowne, gładkie powierzchnie skał są śladem dawnego kamieniołomu, działającego od XVI stulecia. Materiał z miejscowych łomów był używany m.in. przy barokowych przebudowach ratusza i kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. U stóp skał bije tzw. Skalne Źródło – świadectwo dawnej, uzdrowiskowej przeszłości Jerzmanic. Uzdrowisko działało we wsi od końca XIX wieku do II wojny światowej mimo… braku źródeł mineralnych. Górą skał, które miejscami przybierają formy grzybów i baszt, rozdzielonych szczelinami prowadzi szlak zielony ze Złotoryi na Wilczą Górę. Ze skałami wiąże się podanie o niewieście, która rzuciła się tu w przepaść wraz z dzieckiem, uciekając przed żołdakami von Wallensteina podczas wojny trzydziestoletniej.

MAPA

GALERIA

Krucze Skały Krucze Skały

Reklamy