Siodło rozdzielające doliny Jedlicy i Świnki, a zarazem Karkonosze od Rudaw Janowickich. Przez przełęcz przebiega szosa Kamienna Góra – Kowary (ładne widoki na Kowarski Grzbiet), która krzyżuje się w pobliżu z drogą do Lubawki i na  Przełęcz Okraj. Dawnym szlakiem komunikacyjnym przez przełęcz jest tzw. Droga Głodu z Kowar do Ogorzelca zbudowana w 2 połowie XIX wieku (czas upadku śląskiego tkactwa chałupniczego i związanego z tym kryzysu) w ramach robót interwencyjnych powierzonych przez rząd pruski, kiedy to, wedle przekazów, za dniówkę płacono bochenkiem chleba.

Przeł. Kowarska

Na Przełęczy Kowarskiej

Droga Głodu zastąpiła z kolei Stary Trakt Kamieniogórski, który przebiegał przez Przełęcz pod Bobrzakiem położoną po drugiej stronie grzbietu Rudnika. Dziś Drogą Głodu prowadzi szlak niebieski z Kowar do Jarkowic, a „inwestycję” upamiętnia kamień z 1861 roku. Na przełęczy znajdziemy także krzyż pokutny. Przez Przełęcz Kowarską biegnie również szlak żółty ze Skalnika na Przeł. Okraj i dalej do Kowar. Ciekawostką jest tunel na nieczynnej linii kolejowej z Kowar do Kamiennej Góry o długości ponad 1 km, który przebiega dokładnie pod przełęczą.

Kowarski Grzbiet from Kowarska Pass

Kowarski Grzbiet i Przeł. Okraj z okolic Przeł. Kowarskiej

MAPA

Reklamy