Zalesione wzniesienie nad Przeł. Mielnicką od pn. zach. zamykające długie ramię Krowiarek w Masywie Śnieżnika, zbudowane z łupków łyszczykowych oraz wapieni krystalicznych o białej i różowej barwie. Na skalnych wychodniach występuje ciepłolubny ślimak świdrzyk ozdobny. Na wschodnim zboczach znajdują się wyrobiska dawnych kamieniołomów. Jeden z nich objęto ochroną.

Wapniarka z Mielnika

Wapniarka z Przeł. Mielnickiej

Na wierzchołek Wapniarki prowadzi ślepa odnoga od szlaku zielonego Gorzanów – Mielnik. Na szczycie witają tabliczki teren prywatny – wstęp wzbroniony (północne zbocze) oraz zaprojektowana w sposób specyficzny wieża „widokowa” otwarta w roku 2010, której platforma górna jest niższa niż otaczające drzewa. Panorama obejmuje Rów Górnej Nysy i część Gór Bystrzyckich oraz centrum Kotliny Kłodzkiej z Górami Bardzkimi i Sowimi.

GALERIA:

Skały na Wapniarce Wieża widokowa na Wapniarce

Wieża widokowa na Wapniarce

Widoki ze szczytu Wapniarki – Żelazno i G. Bardzkie / Kotlina Kłodzka i G. Sowie
Widoki ze szczytu Wapniarki – Kotlina Kłodzka i G. Bystrzyckie
Widok z Wapniarki – Mł. Śnieżnik, Brama międzyleska i G. Bystrzyckie / Łąki pod Wapniarką
Reklamy