Niemojów – bez znaków i zielone – Orlicka chata – bez znaków i czerwone – Zemska brana – znaki  niebieskie – Amerika – bez znaków – Horny Haik – znaki czerwone – Żamberskie lasy – znaki zielone i bez znaków – Niemojów. 13 km. Suma podejść: 300 metrów.

Przełom Dzikiej Orlicy poniżej Ziemskiej Bramy sam w sobie jest wart odwiedzenia. Do tego dochodzą zespoły bunkrów w Żamberskich lasach oraz piękne widoki znad Bartoszowic. Trasa jest dość łatwa orientacyjnie mimo, iż w znacznej części nieznakowana. Do Ziemskiej Bramy można właściwie podjechać samochodem, ale parking jest mały i szybko się wypełnia. Uwaga! Uwagi i aktualizacja w komentarzach.

mostek na Dzikiej Orlicy w Niemojowie w google street maps

W Niemojowie parking znajduje się tuż przy granicznym mostku. Idziemy przezeń w górę Bartoszowic i na krzyżówce w lewo za znakami zielonymi, by przy wyciągu narciarskim po prawej odbić pod górę przez łąki (uwaga – jeżeli przejść się nie da, a taki sygnał dostałem w komentarzach można iść dalej szosą za znakami zielonymi i już po za szosą w lesie, w miejscu, gdzie skręci on w prawo odbić w lewo – na drogę do Orlickiej chaty). Trzymamy się skraju lasu po lewej i podchodzimy na odsłonięty grzbiet.

Nepomuk przy moście w Niemojowie Dzika Orlica przy moście w Niemojowie

Strażnik rzecznych przepraw – Św. Jan z Nepomuka / Dzika Orlica w Niemojowie

Okrążamy w prawo cypel lasu i na końcu pasa łąk z widokami na otoczenie doliny Dzikiej Orlicy z Anenskim Wierchem, Jagodną i Czerńcem ponownie odnajdujemy na wygodnym trakcie szlak zielony. Traktem kierujemy się w lewo i trzymamy go cały czas, nawet, gdy szlak zielony odbije w lewo. Wygodna droga obniża się stopniowo do polanki ze schroniskiem Orlicka chata.

Widok na G. Orlickie znad Bartoszowic Orlicka chata

Widoki znad Bartoszowic / Orlicka chata

Przy Orlickiej chacie skręcamy duktem w prawo i schodzimy ku Dzikiej Orlicy, napotykając szlak czerwony. Ten wąską ścieżką w lewo sprowadzi nas do Zemskiej brany i kamiennego mostu na Dzikiej Orlicy.

Orlica pod Zemską braną W rezerwacie Zemska brana

Orlica poniżej Ziemskiej Bramy

Przełom Orlicy Łuk szosy w Zemskiej branie

Ziemska Brama

Przekraczamy kamienny most i idziemy w dół przełomu Orlicy za znakami niebieskimi, mijając skalne zwaliska i docierając do mostku zwanego kładką przemytników (Paseracką).

Most nad Zemską braną Szlak przełomem Orlicy

Most na Dzikiej Orlicy / Skały przy szlaku niebieskim

Kładka przez Dziką Orlicę Orlica rozlana szeroko

Przy Paserackiej Ławce

Za kładką droga staje się bardziej łagodna, wiodąc prawym orograficznie brzegiem Orlicy. Lasy iglaste zaczynają ustępować liściastym drzewom, u stóp zboczy pojawiają się bunkry.

Wzdłuż Dzikiej Orlicy Bunkier przy Orlicy

Orlica w przełomie / Jeden z bunkrów piechoty

Dzika Orlica Ścieżka przełomem Dzikiej Orlicy

W środkowe części rezerwatu

W pewnym momencie, pod tzw. Ledriczkową Skałą dolina ponownie się zwęża, a jej ściany stają strome.

Ledriczkowa skała Ostatni widok na Orlicę

Pod Ledriczkową Skałą / Orlica w dolnej części przełomu

Przy tablicy rezerwat przyrody Zemska brana, obok czerwonych skał tzw. Ameryki odbijamy w drogę w prawo, pod górę, wznoszącą się liściastym lasem poniżej skalistego grzebienia.

Granica rezerwatu Zemska brana Skały w tzw. Ameryce

Granica rezerwatu Zemska brana / Amerika

Na krzyżówce dróżek skręcamy w lewo i kierujemy się prosto na widoczny grzbiet. Na skraju grzbietowych łąk odnajdziemy wiodącą brzegiem lasu wzdłuż linii energetycznej drogę i maszerujemy nią w prawo, dochodząc do zabudowań tzw. Hornego Haiku przy pierwszym z widocznych bunkrów.

Bunkier przy Klasztornej ścieżce Bunkier w Żamberskich lasach

Bunkry w Żamberskich lasach

Znajdziemy tu szlak czerwony, który w lewo doprowadzi nas po kilku kilometrach prostego duktu upstrzonego betonowymi schronami po obu stronach do krzyżówki ze szlakiem zielonym.

Jeden z bunkrów z lat 30-tych Żamberskie lasy

W Żamberskich lasach

Kierujemy się za znakami zielonymi w prawo na znajome łąki nad Bartoszowicami z panoramą Gór Orlickich, Bystrzyckich i Masywu Śnieżnika.

Szlak zielony do Bartoszowic Widok znad Bartoszowic na Masyw Śnieżnika

Droga do Bartoszowic / Widok na Masyw Śnieżnika

Schodzimy wzdłuż wyciągu do wsi i po kilkuset metrach docieramy do granicy polsko-czeskiej, gdzie zaczynaliśmy wycieczkę.

Jagodna i Czerniec znad Bartoszowic Widok na Bartoszowice

Jagodna i Czerniec znad Bartoszowic / Bartoszowice w Orlickich horach

MAPA TRASY
Najdete nás na mapy.cz

INNE TRASY W REJONIE – SPRAWDŹ INDEKS TRAS

Reklamy