Jedna z najstarszych wsi w regionie jeleniogórskim, na Pogórzu Izerskim, obecnie siedziba gminy. Już w X/XI stuleciu istniał tu gród, a w roku 1242 warownia, którą przekazał niesławnej pamięci książę Bolesław Łysy, zwany Rogatką rycerzowi Schoff. W XIV wieku zamek został rozbudowany, zniszczono go podczas husyckiej zawieruchy. W 2 połowie XVI wieku na bazie średniowiecznego zamku powstała renesansowa rezydencja Schaffgotschów, zniszczona przez pożar w roku 1616. Odbudowana, uległa dalszym zniszczeniom podczas wojny 30-letniej. Stacjonowały tu wojska szwedzkie i cesarskie. Cesarz Ferdynand III skonfiskował za zdradę dobra Schaffgotschów i sprzedał je rodzinie szlacheckiej z Węgier. W roku 1680 Starą Kamienicę nabył hrabia Zierotin z Moraw. W roku 1702 powódź nadwyrężyła budowlę, a dzieła zniszczenia dopełnił pożar w roku 1758. Był to burzliwy okres śląskich wojen. Zamek nie został już odbudowany, a do dzisiejszych czasów zachowała się jedna z wież i resztki murów otoczone dawną fosą. Za zamkiem znajdziemy gotycki kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XV stulecia z gotyckim i barokowym wyposażeniem wnętrza. Przez Starą Kamienicę przebiega szlak niebieski do Pilchowic i w Góry Kaczawskie.

Resztki zamku w Starej Kamienicy

Kościół i ruiny zamku w Starej Kamienicy

MAPA

Reklamy