Wieś w Górach Kaczawskich, we Wschodnim ich Grzbiecie, nad potokiem Świdna, przy dawnym trakcie ze Świdnicy do Jeleniej Góry i dalej na Łużyce, obecnie drodze lokalnej Bolków – Kaczorów (zalecany dojazd od tej ostatniej miejscowości z uwagi na dziury). Nad osadą górują ruiny zamku Niesytno, z którym to zamkiem wiąże się podanie o wyprawie rycerzy ze Świn (von Schweinichen) na miejscowe gniazdo rozbójnicze Hansa von Czirne, który miał zginąć w zamkowej kaplicy.

Ruiny zamku Niesytno

W ruinach Niesytna

Zamek istniał na skalistym wzgórzu w 1 połowie XV wieku, i stanowił wówczas rzeczywiście włości rycerza von Czirne, który po przystąpieniu do husytów, korzystał z zamętu na Śląsku przy swej działalności raubritterskiej. Oblężony przez wojska mieszczan śląskich uciekł na zamek Sokolec na Krzyżnej Górze. Po roku 1432 – dacie przypuszczalnego przegnania rycerza von Czirne zamek trafił w posiadanie rodu Zedlitzów. Zedlitzowie dzierżyli Niesytno do roku 1660 i to oni właśnie przyczynili się do budowy, tuż poniżej średniowiecznej warowni renesansowej rezydencji, na której portalu bramnym umieszczono datę 1545.

Zamkowe wzgórze w Płoninie

Zamkowe wzgórze w Płoninie

Pałac był wielokrotnie przebudowywany, w XIX wieku założono ogród angielski poniżej. W czasie II wojny światowej pałac został zajęty na cele wojskowe. Obecnie, podobnie jak zamek znajduje się w ruinie, po pożarze na początku lat 90-tych XX stulecia. Co ciekawe, zamek i pałac, mimo iż sąsiadujące ze sobą, mają obecnie różnych właścicieli, którzy podjęli prace zabezpieczające i konserwacyjne. Z zamku zachowały się ruiny wieży i części murów. Z pałacu – mury zewnętrzne bez zadaszenia. Przez Płoninę prowadzi szlak zielony (zamków piastowskich) z Bolkowa do Janowic Wielkich i dalej do Jeleniej Góry, a przy zamku bierze początek szlak żółty do Wojcieszowa.

Pałac Zeidlitzów w Płoninie

Pozostałości pałacu w Płoninie

OSMAPA

TRASA – PRZEZ GRZBIET WSCHODNI

GALERIA DODATKOWA

 

Reklamy