Szczyt na zachodnim krańcu Gór Kamiennych, w paśmie Gór Kruczych, górujący od wschodu nad Lubawką. Jego południowe zbocza podcina potężne, efektowne urwisko zbudowane z porfirów, zwane Kruczym Kamieniem, stanowiące rezerwat przyrody. Łączna wysokość urwisk wynosi ponad 100 metrów. Na północnych stokach znajdują się żebra skalne oraz dawna skocznia z 1924 roku.

Punkt widokowy na Kruczej Skały

Na Kruczej Skale

Na szczycie znajduje się platforma widokowa z panoramą doliny Raby, w tym bocznej – Doliny Miłości, grupy Szerokiej (842 m) oraz Lasockiego Grzbietu i Karkonoszy. Spod wierzchołka widać także północną część Gór Kruczych. Przez Kruczą Skałę przebiega szlak zielony z Lubawki do Krzeszowa, zaś doliną Raby – u stóp urwiska znaki niebieskie z Lubawki do Chełmska Śląskiego.

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Z LUBAWKI NA KRALOVECKY SZPICZAK

Z LUBAWKI NA SZEROKĄ

MAPA

GALERIA DODATKOWA

Krucza Skala (Crow's Rocks) Pod Kruczą Skałą

Top of the porphyry cliff Pod Kruczym Kamieniem

Dolina Raby Skały w rezerwacie Kruczy Kamień

Rezerwat „Kruczy Kamień”

Reklamy