Szklarska Poręba Dolna – znaki niebieskie i czarne – Zakręt Śmierci – znaki żółte – Wysoki Kamień – znaki czerwone – Zwalisko – znaki czerwone – Izerskie Garby – szlak rowerowy, potem niebieski – Szklarska Poręba Górna – znaki niebieskie – Szklarska Poręba Dolna. 21 km. Ok. 850 m różnicy wzniesień.

Parking przy kościele MB Różańcowej:

Mały kościółek Matki Boskiej Różańcowej stoi przy cmentarzu w tej cichszej części Szklarskiej Poręby, a jednocześnie części najstarszej. To tutaj ongiś ciągnęła się Stara Wieś Szklarska, tu powstała najstarsza z miejscowych hut szkła – w dolinie potoku, przy szosie z Piechowic nieco poniżej parkingu i kościoła. Poniżej kościoła rośnie także stara lipa sądowa, pod którą ongiś rozstrzygano spory. Ze Starej Wsi wyruszali na podbój tajemniczych miejsc Gór Izerskich Walonowie. Same góry nie wyglądają stąd groźnie – łagodnie wznosząc się na północy ku widocznej kopie Czarnej Góry. Szlak niebieski biegnie ulicą Piastowską w stronę drugiego kościoła osiedla – pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP i następnie w prawo ulicą Kolejową pod górę do stacji Szklarska Poręba Dolna na wijącej się mozolnie po zboczach Gór Izerskich linii z Piechowic – otwartej w 1902 roku.

Kościół MB Różańcowej - Szklarska Poręba Dolna Szklarska Poręba Dolna

Kościółek cmentarny w Szklarskiej Porębie Dolnej / Szklarska Poręba Dolna

Przy wiadukcie napotykamy szlak czarny, którym idziemy w lewo ku granicy lasu, zakosami wznosząc się na spiętrzenie zajęte przez grupę Zbójeckich Skał – zbudowaną z metamorficznych hornfelsów o kilkunastometrowej wysokości. Dziś skały porasta niestety całkowicie gęsty las – ongiś znajdowały się tu niewielka gospoda, drewniana wieża widokowa oraz… obelisk pruskiego marszałka von Moltke. Powyżej skał działała od 1 połowy XVI stulecia kopalnia pirytu, który był wydobywany jako surowiec do produkcji kwasu siarkowego wyrabianego w miejscowej witriolejni. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej ponownie wznowiono eksploatację i produkcję kwasu po wojnach śląskich – w 2 połowie XVIII stulecia. Zakończyła się ona w XIX wieku wobec wyczerpania złóż. W okolicy znajdowały się następnie sztolnie poszukiwawcze uranu.

Zbojeckie Skaly Zbojeckie Skaly - German monument

Zbójeckie Skały

Od Zbójeckich Skał szlak czarny wiedzie łagodnie w górę wzdłuż grzbietu Gór Izerskich – obok wzmiankowanych sztolni dawnej kopalni pirytu aż do wytyczonej w roku 1937 szosy Szklarska Poręba – Świeradów-Zdrój, którą osiąga w okolicy 270-stopniowego Zakrętu Śmierci. Droga okrąża tutaj długi cypel hornfelsowych skałek o wysokości kilkunastu metrów. Całość zaplanowano z uwzględnieniem niespokojnego, przedwojennego okresu – w razie wojny można było łatwo zatarasować transportowy szlak. Tuż po wojnie miał tu miejsce wypadek z ofiarami śmiertelnymi, w którym uczestniczyła kolumna ciężarówek Armii Czerwonej. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja budowy nowego odcinka szosy omijającego sam wiraż, nie doczekała się jednak realizacji. Ze szczytów skałek górujących nad Zakrętem Śmierci można ograniczone przez drzewa widoki na Szklarską Porębę i Główny Grzbiet Karkonoszy. „Za Niemca” miejsce to nosiło mniej fatalistyczną nazwę „Złoty Widok”, na którą obecnie niestety nie zasługuje. U podnóża zakrętu znajdują się ślady chodników minerskich wykorzystanych przy budowie Drogi Sudeckiej.

Zakret Smierci (Bend of Death) Rocks at Zakret Smierci

Zakręt Śmierci / Skały przy Zakręcie Śmierci

Od Zakrętu Śmierci szlak żółty kontynuuje podejście długim ramieniem Czarnej Góry, zalesioną kopą górującej nad Szklarską Porębą. Wśród drzew przy ścieżce przycupnęła okazała skała Dzwonnica. Ostatni odcinek jest bardziej stromy, jednak wkrótce wyprowadza na łagodny grzbiet między Czarną Górą a Wysokim Kamieniem. Szlak mija Kozie Skały, z przecinek przebija się szczyt Wysokiego Kamienia znaczony wysoką skarpą, na której powstał kamienny budynek prywatnego schroniska.

Dzwonnica Kozie Skaly (Goat's Rocks)

Dzwonnica na stokach Czarnej Góry / Kozie Skały

Schronisko wznosił od lat 90-tych ubiegłego wieku pan Józef Gołba, do którego sam wierzchołek należy. Wcześniej, już w XIX wieku istniało na Wysokim Kamieniu schronisko, potem także wieża widokowa. Ostatnie ze schronisk poprzedzających obecny budynek popadło w ruinę w latach 60-tych XX stulecia.

Wysoki Kamien (High Rock) Crossroads under Wysoki Kamien

Wysoki Kamień spod Kozich Skał / Rozdroże pod Wysokim Kamieniem

Sam szczyt Wysokiego Kamienia (1058 m n.p.m.) zajmuje skalny grzebień opadający na południowe zbocze, z którego roztacza się piękna panorama Karkonoszy i Gór Izerskich, a także części Niziny Śląskiej. Na wierzchołek od szlaku czerwonego w bok prowadzą strome schodki.

Gate in the rocks (Wysoki Kamien) Karkonosze - view from Wysoki Kamień

Okno skalne na Wysokim Kamieniu / Karkonosze z Wysokiego Kamienia

Od Wysokiego Kamienia będzie nas prowadzić szlak czerwony, który biegnie dalej na zachód Wysokim Grzbietem, mijając stojące przy grzbietowej drodze Mały Wysoki Kamień oraz Zawalidrogę (tę ostatnią obchodzi po prawej szlak rowerowy). Za rozdrożem, na którym szlak niebieski odbija w lewo, zaś z prawej dochodzi szlak zielony rozpoczynamy podejście na Zwalisko.

Grzbiet między Wysokim Kamieniem a Zwaliskiem

Z podejścia roztaczają się ładne widoki na oddzielony doliną Kwisy Grzbiet Kamienicki Gór Izerskich oraz stożkowaty od tej strony Wysoki Kamień. Panorama ze szczytu Zwaliska (1047 m n.p.m.) jest szersza o grzbiet Karkonoszy oraz gniazdo Wysokiej Kopy z bliskim już kamieniołomem kwarcu na Izerskich Garbach. Zwalisko zdobią rozsiane skałki Skarbki, Skalna Brama i Wieczorny Zamek, z którymi związane są liczne podania i tradycje walońskich poszukiwaczy skarbów.

Karkonosze from Zwalisko Jesień na Zwalisku

Karkonosze ze Zwaliska / Jesień na Zwalisku

Kamienica - view from Zwalisko Lying rocks

Widok ze Zwaliska na Kamienicę / Wieczorny Zamek

Ze Zwaliska blisko już na skraj kopalni kwarcu na Izerskich Garbach (1084 m n.p.m.). W wyrobisku można znaleźć okazy kwarcu o różnej barwie. Szlak przechodzi skrajem wyrobiska i doprowadza do skrzyżowania ze Szklarską Drogą.

Rocks on Zwalisko Quartz quarry on Izerskie Garby

Ścieżka ze Zwaliska na Izerskie Garby / Kamieniołom na Izerskich Garbach

Drogą tą kierujemy się w lewo, obok dawnego magazynu wojskowego, trawersem Zwaliska z otwierającymi się po prawej stronie widokami na Karkonosze. Po ok. kilometrze z lewej dołączają znaki niebieskie.

 

Blue trail to Szklarska Poreba Szrenica & Hala Szrenicka - view from Góry Izerskie

 Szklarska Droga / Widoki ze Szklarskiej Drogi na Szrenicę

Droga stopniowo obniża się stokami Wysokiego Grzbietu, wychodząc z lasu w Szklarskiej Porębie – Białej Dolinie. Rozciągają się stąd piękne widoki na pasmo Karkonoszy. Ulicą Rabocze-Kriestiańskiej Krasnoj Armii i kolejnymi pamiętającymi czasy Bieruta chyba (tu „pozdrowienia” dla władz Szklarskiej tkwiących widać mentalnie w epoce sprzed 60 ponad lat) schodzimy do centrum Szklarskiej Poręby Górnej.

Karkonosze Cloudy day in Karkonosze

W Białej Dolinie / Chmury nad Karkonoszami

Labski Kociol Downpour in Karkonosze

Śląski Grzbiet z Białej Doliny / Ulewa w Białej Dolinie

Ze Szklarskiej Górnej szlak niebieski prowadzi stokami Sowińca z panoramą Karkonoszy do kamiennego kościoła Bożego Ciała i dalej do położonych na szczycie Sowińca (675 m n.p.m.) niewielkich Sowich Skał. Ze wzniesienia szlak obniża się w dolinę Czeskiej Strugi, za którą wspina się na zalesione zbocza Złotego Widoku. Wśród rozsianych w lesie na jego grzbiecie domostw mijamy (po prawej) drewniany dom Vlastimila Hofmana. Za nim ścieżka odbija w prawo, na krawędź przełomowej doliny Kamiennej. Przy granitowej płycie zwanej Grobem Karkonosza odchodzi w prawo krótki łącznik na skalną platformę Złotego Widoku zawieszoną ponad doliną Kamiennej z panoramą Karkonoszy i Pogórza.

Śląski Grzbiet from slopes of Sowiniec Złoty Widok

Widok na Karkonosze ze zboczy Sowińca / Urwisko Złotego Widoku

Szlak biegnie dalej skrajem płaskowyżu, doprowadzając do owianego legendami związanymi z walońskimi eksploratorami tych okolic – Chybotka. Od skałki już blisko do zabudowań Szklarskiej Poręby Dolnej oraz parkingu przy kościele Matki Boskiej Różańcowej, gdzie rozpoczynaliśmy swoją wycieczkę.

Grób Karkonosza Chybotek

Grób Karkonosza / Chybotek

Informacje praktyczne. Dla turystów korzystających z komunikacji kolejowej – trasę można wedle wyboru rozpocząć albo na stacji kolejowej w Szklarskiej Porębie Dolnej albo na stacji w Szklarskiej Porębie Górnej, dla tych którzy przybyli tu autobusem – z przystanku dworcowego w Szklarskiej Porębie Górnej, dla zmotoryzowanych – na parkingu przy przystanku autobusowym w Szklarskiej Porębie Górnej, albo parkingu w Szklarskiej Porębie Dolnej przy kościele cmentarnym Matki Bożej Różańcowej, gdzie umieszczono tablicę początkową tzw. Szlaku Walońskiego wokół miasta (powyżej opisano ten właśnie wariant). Przy wyborze trasy ze stacji w Szklarskiej Porębie Górnej lub Szklarskiej Poręby Dolnej istnieje również możliwość nie schodzenia do centrum tego pierwszego osiedla – idąc szlakiem niebieskim Białą Doliną należy w miejscu, gdzie skręca on w prawo, ulicą w dół kontynuować wędrówkę szlakiem czarnym, prosto – do skrzyżowania z czerwonym. Następnie czerwony, obok Białych Skał schodzimy do stacji Szklarska Poręba Górna. Dalej od stacji należy iść w dół do zakrętu ulicy Dworcowej – stąd w lewo ul. Gustawa Morcinka i kardynała Wyszyńskiego dochodzimy do kościoła na Sowińcu, gdzie z powrotem napotykamy niebieski szlak (wariant ten zaznaczono na mapie w odsyłaczu poniżej)

MAPA TRASY

Reklamy