Rezerwat przyrody o powierzchni ok. 16,5 ha obejmujący rozległy kompleks leśny we Wzgórzach Niemczańskich między wsiami Muszkowice a Piotrowice utworzony w roku 1966. Ochronie podlega tu drzewostan bukowy, dębowy, grabowy oraz łęgowy. Cenne gatunki występują także w runie leśnym. Teren pocięty jest parowami, które drąży Zameczny Potok oraz jego boczne cieki. Zachował się tu również zespół kurhanów z okresu kultury łużyckiej, zaś nad wsią Muszkowice, przy wschodnim skraju lasu – barokowa kaplica św. Anny wzniesiona w roku 1707 przez henrykowskich cystersów w otoczeniu barokowych rzeźb oraz skromnej kalwarii. Przez las przebiega szlak niebieski z Henrykowa do Ząbkowic Śląskich.

Muszkowicki Las Bukowy

Muszkowicki Las Bukowy, w tle kaplica św. Anny

MAPA

Reklamy