Dolnośląska Jerozolima w dolinie potoku Cedron, u wschodnich podnóży Gór Stołowych. Rozwinęło się jako miejscowość pielgrzymkowa. Początki miejscowego sanktuarium wiązane są z historią niewidomego mieszkańca XII-wiecznego sąsiedniego Ratna, któremu miała się ukazać Matka Boska i odzyskał wzrok. Już w roku 1263 powstała tu, na wzgórzu nazwanym obecnie biblijnie Syjonem, drewniana kaplica kryjąca wykonaną z drewna lipowego figurkę Maryi. Obecnie znajduje się na nim monumentalna barokowa, XVIII-wieczna bazylika Nawiedzenia NMP. Owalną nawę otaczają dookoła krużganki z licznymi kaplicami. Fasada posadowionej na pagórku świątyni ma ponad 50 metrów wysokości, nocą jest iluminowana. Do wejścia prowadzi 56 szerokich schodów. Przed nim stoją posągi czterech Ewangelistów, wyżej – rzeźby apostołów. Wnętrze kościoła obok gotyckiej figurki Maryi w ołtarzu głównym koronowanej w roku 1980 koronami papieskimi na patronkę rodzin kryje barokowe elementy wyposażenia – ambonę, rzeźby i malowidła.

Basilica in Wambierzyce

Fasada bazyliki w Wambierzycach

Ogrom bazyliki ze Szczelińcem Wielkim w tle najlepiej podziwiać z łąk na grzbiecie Kalwarii. Pod koniec XVII stulecia rozpoczęto przebudową wsi w założenie obejmujące około 100 kaplic i kapliczek przedstawiających życie Jezusa, ale także sceny ze Starego Testamentu (np. Przekazanie Dziesięciorga Przykazań) czy dzieje świętych (np. św. Wilgefortis) oraz 14 bram – siedem z nich miało odzwierciedlać bramy jerozolimskie. Prace były kontynuowane przez dwa kolejne stulecia. W ich wyniku powstał labirynt wąskich uliczek, ścieżek i szerokich alei. Obecne kaplice pochodzą z okresu XVIII-XX wieku. Kaplice umieszczono na wzgórzach – Syjon, Kalwaria i Tabor z trzech stron górujących nad wsią.

Stołowe Mts from Wambierzyce

Widok na Wambierzyce z grzbietu Kalwarii

Założenie na Kalwarii otrzymało układ tarasowy z biegnącymi na sam szczyt schodami. Na wzgórzach działały dwie pustelnie. Od roku 2007 sanktuarium opiekują się franciszkanie. We wsi znajduje się ruchoma szopka z roku 1882 obejmująca ponad 800 elementów autorstwa miejscowego zegarmistrza. W górnej części osady (i doliny Cedronu) znajdziemy prywatne gospodarstwo prowadzące niewielki zwierzyniec. Z Wambierzyc biegną szlaki turystyczne w Skalne Grzyby (czerwony i niebieski) oraz w Radkowskie Skały (niebieski). Parkingi w centrum wsi są płatne, a wąskich uliczkach obowiązują zakazy wjazdu i zatrzymania.

Wambierzyce - calvary

Wambierzycka kalwaria

WIĘCEJ O WAMBIERZYCKIM SANKTUARIUM

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

GALERIA DODATKOWA

Widok na bazylike w Wambierzycach: ze wzgórza Syjon / ze Wzgórza Synaj (Horeb)
Ciąg kaplic kalwaryjskich / Kolumna maryjna przy bazylice
Wambierzycki „ryneczek”
Bramy śląskiego Jeruzalem
Advertisements