Szczyt w Górach Bialskich od wschodu górujący nad Stroniem Śląskim. Na wierzchołku znajduje się niewielkie skalne gołoborze z blokowiskami o wysokości do 10 metrów oraz spora polana – miejsce startu paralotniarzy. Ze szczytowej łąki rozciąga się piękna panorama Stronia Śląskiego, grzbietu Krowiarek oraz północnego ramienia Śnieżnika z Czarną Górą. Według przedwojennych podań góra miała być ongiś siedliskiem smoka, który niepokoił okoliczne wsie. Zakończyło się podobnie jak w znanej legendzie krakowskiej – potwór został pokonany podstępem i opadł na szczyt Łyśca, rozorywając go. Ludność podpaliła okoliczny las, który potem nie chciał się zabliźnić. Jednak moc legendy chyba słabnie, bo Łysiec coraz bardziej zarastają młode świerki i modrzewie, ograniczając widok na stronę wschodnią.

Skały Łysiec

Skałki na Łyścu

Najbardziej dogodne dojście: ze Starego Gierałtowa za znakami niebieskimi, za siodełkiem między Gołogórą a Gołogrzbietem należy skręcić w dukt w prawo pod górę, który wyprowadza na grzbiet Łyśca. Tu napotykamy poprzeczną drogę – nią w prawo do podszczytowych skałek Łyśca i ścieżką na bliską już szczytową polanę. Dziś na Łysiec, który omijają szlaki turystyczne zaglądają głównie wspomniani paralotniarze, a szkoda, bo to jeden z niewielu punktów widokowych w tym stosunkowo dzikim i zalesionym rejonie Sudetów.

Stronie Śl. z Łyśca

„Smocza” hala na Łyścu

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

ZE STAREJ MORAWY NA CZERNICĘ

Reklamy