Rezerwat przyrody (2,03 ha) obejmujący dawny kamieniołom wapienia pod szczytem Wapiennej Góry (398 m n.p.m.), w południowej części Wzgórz Niemczańskich. Rezerwat utworzono w roku 1965 celem ochrony gatunków ciepłolubnych owadów oraz miejscowej flory. Dawniej występowała tu pszczoła obrostka murówka. W wyrobiskach odnotowano 10 gatunków nietoperzy. Ze stoków Wapiennej roztaczają się rozległe widoki łańcucha górskiego Sudetów od Gór Opawskich przez Złote i Bardzkie aż po Góry Sowie (na zachodzie). Dojście do rezerwatu najłatwiejsze jest od strony pobliskiej wsi Stolec (szlak czarny), biegną tu także szlaki: czerwony z Łagiewnik przez Wzgórza Dębowe do Ziębic oraz żółty z Ząbkowic Śląskich.

Skalki Stoleckie - natural reserve

Stoleckie Skałki

MAPA

Reklamy