Zbiornik retencyjny powstały w roku 1905 po przegrodzeniu rzeki Kwisy kamienno-betonową zaporą. Powierzchnia kiszkowatego akwenu wynosi 140 ha, jego pojemność 15 milionów m3, długość – ok. 7 km, szerokość – niecały kilometr. Największe przewężenie jeziora znajduje się pod skalistym cyplem zamku Czocha dobrze widocznego z toni jeziora. Budowa zapory na Kwisie trwała cztery lata – od roku 1901, jej długość wynosi 130 metrów, szerokość korony 8 metrów, wysokość 36 metrów ponad poziom terenu. W roku 1907 przy zaporze powstała elektrownia wodna, najstarszy tego typu obiekt na terytorium dzisiejszej Polski o łącznej mocy 2,61 MW. Jezioro Leśniańskie jest miejscem uprawiania sportów wodnych, na brzegach znajdują się kempingi i pola namiotowe.

Czocha castle from the east

Jezioro Leśniańskie z zamkiem Czocha

MAPA

GALERIA DODATKOWA

Reklamy