DĘBNO PODHALAŃSKIE

śmierć na drzewie życia

tęczę blasku rzuca

w modrzewi szum średniowiecznych

turnia rosła wieży

dosięga prawie nieba

w gwarze watr ciepłych, świątecznych

Kościół w Dębnie

a wokół góry po sufit

i polichromia traw płowych

w najtrwalszych barwach zamknięta

dłoniami patronów miejscowych

Wieża kościoła św. Michała

gdzie w resztki lipne korony

cześć zaszczepiono drewnianą

Chrystusów zafrasowanych

co liczą swe owce co rano

Szałasowy Ołtarz na Turbaczu

i wszystko jest takie proste

lecz dumne i pełne chwały

dźwięk dzwonów dalekich Zygmunta

chwytają gorczańskie cymbały

Ruiny zamku w Czorsztynie

a boćki biało-czerwone

ściągają do górskiej ciszy,

gdzie razem w kamieni załomach

Napierskich, Galiców pierś dyszy

Kapliczka partyzancka pod Turbaczem

Reklamy