Wybitny szczyt w północnym ramieniu Masywu Śnieżnika, w dalszych panoramach oglądanych z dna Kotliny Kłodzkiej zakrywający najwyższe wzniesienie Masywu. Wierzchołek porasta las świerkowy i pokrywa gnejsowo-łupkowe rumowisko. Skałki znajdują się również na południowym stoku, tuż nad rozległym wylesieniem, z którego ładnie widać Śnieżnik i Mały Śnieżnik za Żmijowcem. Na szczycie wzniesiono drewnianą wieżę widokową z panoramą pasm otaczających Kotlinę Kłodzką. Niestety obecnie, zbudowana po roku 2000 wieża jest oznaczona tabliczkami z zakazem zbliżania się. Mimo to nadal rozległy widok na potężny Śnieżnik, leżącą u stóp Igliczną, czy czeski Wysoki Jesionik z Pradziadem w głębi rozciąga się jednak z wylesienia pod szczytem na południowym zboczu.

Snieżnik z Czarnej Góry

Na Czarnej Górze

Poniżej wierzchołka, na wschodnim stoku znajduje się wyciąg krzesełkowy z ośrodka narciarskiego w Siennej o długości 1367 metrów i różnicy wzniesień 379 metrów. Na północnym skłonie Czarnej Góry stoi przekaźnik telewizyjny. Przez szczyt przebiega szlak czerwony Lądek Zdrój – Hala pod Śnieżnikiem oraz zielony ze Stronia Śląskiego na Igliczną. Podejście wymienionymi od Przełęczy Puchaczówka, choć krótkie (1,5 km) jest bardzo strome (niemal 350 metrów różnicy poziomów), znacznie bardziej wygodnie można tu wejść drogą dojazdową do przekaźnika TV i następnie szlakiem zielonym od strony Iglicznej.

Czarna Góra – widok spod Suchonia

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

Z MIĘDZYGÓRZA NA ŚNIEŻNIK PRZEZ ŻMIJOWIEC

Z PUCHACZÓWKI DO MIĘDZYGÓRZA

GALERIA DODATKOWA

Na Czarnej Górze Widok na Wysoki Jesionik

Widoki spod szczytu Czarnej Góry: Śnieżnik i Mały Śnieżnik / Wysoki Jesionik i Śnieżnik nad Żmijowcem

Igliczna z Czarnej Góry Powrót na Puchaczówkę

Widok z podszczytowych skałek Czarnej Góry na Rów Górnej Nysy / Czarna Góra z rejonu Marcinkowa

Reklamy