Kopulasty szczyt w granicznym grzbiecie Gór Złotych, stromo od północy wznoszący się nad Bielicami. Na szczycie i południowych stokach wyrastają niewielkie gnejsowe skałki. Górę porasta las świerkowy, tworzący jednak liczne prześwity, z których ładnie widać otoczenie źródliskowej doliny Białej Lądeckiej ze Smrekiem, Postawną, Rudawcem i Czernicą. Przez wierzchołek Kowadła przebiega okalający wschodnią część ziemi kłodzkiej szlak zielony, biegnący grzbietem bez zejścia do wsi aż na Przełęcz Różaniec nad Orłowcem.

Signpost in Bielice

Widok z Bielic na Kowadło

Kowadło w polskiej literaturze turystycznej, jeszcze do niedawna było uważane za najwyższy szczyt Gór Złotych, co było wynikiem oparcia się na poprzednim, przedwojennym niemieckim podziale na Góry Bialskie i Złote mimo braku wyraźnej granicy naturalnej między tymi pasmami (grzbiet na odcinku okalającym górną część doliny Białej Lądeckiej ponad Bielicami jest dość wyrównany, zaś Biała Lądecka ma źródła niemal na samym grzbiecie), podziale nie uznawanym przez Czechów.

Widok spod Kowadła na Smrek

Widok z Kowadła na Smrek

Obecnie za najwyższy szczyt polskiej części Gór Złotych uważa się północny wierzchołek Smreka (1109 m n.p.m.), co jest dość nielogiczne, gdyż prowadzi do zaliczenia poszczególnych kulminacji jednego wzniesienia (Smreka) do dwóch różnych pasm, zaś siodło oddzielające te kulminacje (Przełęcz U Trzech Granic) jest niezwykle płytkie. Inni wymieniają graniczne spiętrzenie w masywie Smreka między Przełęczą U Trzech Granic a Postawną (tzw. Brusek) jako wspomnianą najwyższą kulminację, jeszcze inni samą Postawną, którą jeszcze niewiele czasu temu, uznawano zgodnie za najwyższy szczyt… Gór Bialskich. Całość utrudniają niewielkie różnice wysokości bezwzględnych między oboma powyższymi kulminacjami (różne wydawnictwa podają zresztą różne wysokości). Powyższy spór pozostawiamy zatem do rozstrzygnięcia geografom. Przeciętnemu turyście może on jedynie przypominać, że pojęcie pasma, najwyższego szczytu czy tzw. Korony Gór Polski jest czasem bardzo względne i umowne, nie warto zatem przywiązywać do niego zbyt wielkiej wagi, lecz rozkoszować się samą drogą i pobytem w górach.

On Kowadlo (987 m)

Skałki na szczycie Kowadła

PROPOZYCJE WYCIECZEK

TRASA

Najdete nás na mapy.cz

Reklamy