Wieś położona na skraju Równiny Wrocławskiej, u stóp Masywu Ślęży, na północny-wschód od Sobótki. Cennym miejscowym zabytkiem jest zachowany w romańskiej bryle, zbudowany z łamanego kamienia, obrobionego w narożnikach, kościół św. Stanisława wzniesiony w 2 połowie XIII wieku. Przylegająca od zachodu wieża jest późniejsza, XIV-wieczna, i ma gotycki charakter. Uwagę w zakresie detali kamieniarskich kościoła zwracają zwłaszcza romańskie lwy oraz wczesnogotycki portal z przedstawieniem św. Stanisława. Znajdują się one obecnie w dobudowanej od południa kościoła kruchcie. Figury na tympanonie wykonane są z czerwonego kamienia, od zewnątrz przedstawiają biskupa Stanisława z tronującą Matką Boską z Dzieciątkiem obok, od wewnątrz świątyni – świętego w otoczeniu orłów. Kapitele kolumn zawierają motywy roślinne. Nawa kościoła jest kryta stropem, w prezbiterium występuje sklepienie krzyżowo-żebrowe. Dojazd – od szosy z Wrocławia do Sobótki w lewo, na krzyżówce przed Rogowem Sobóckim.

Romanesque church in Stary Zamek

Kościół św. Stanisława w Starym Zamku

OSMAPA

GALERIA DODATKOWA

 

 

Reklamy