Rozległy ciąg piaskowcowych skałek na krawędzi środkowego stopnia Gór Stołowych, między Batorówkiem a Radkowem, na wysokości 680-710 m n.p.m. Stoliwo opada tu na północno-wschodnią stroną kilkudziesięciometrowymi urwiskami, podciętymi gdzieniegdzie potężnymi osuwiskami – na jednej ze skał na krawędzi tzw. Pielgrzymie urządzono punkt widokowy na Obniżenie Radkowa, Wzgórza Włodzickie i Góry Sowie.

Grzybek na Niknącej Łące

Grzybek przy szlaku na Niknącą Łąkę

Natomiast, wyżej, na środku płaskowyżu skały przybierają bardziej wymyślne formy – tytułowych grzybów, nieraz zetkniętych ze sobą kapeluszami, maczug, bereł, głowic i bram. Najbardziej znane to Borowiki, Dwunożny Grzyb, Skalna Brama, Głowa Psa. Niestety, skały zarastają coraz bardziej niszczejącym, ciemnym lasem świerkowym, zaś dojścia do poszczególnych form nie są oznaczone, wytyczone i opisane. Penetrację utrudnia dodatkowo włączenie Skalnych Grzybów w obszar Parku Narodowego Gór Stołowych, co oznacza zakaz chodzenia poza wytyczonymi szlakami.

Double mushroom

Podwójny Grzyb

Grzbietem Skalnych Grzybów prowadzi szlak żółty z Dusznik-Zdroju do Karłowa – bardziej odsłonięte i wyraźniej widoczne skały znajdują się w północnym odcinku tego szlaku, tj. za tzw. węzłem środkowym oraz przy szlaku czerwonym z Wambierzyc do Karłowa za krzyżówką ze wspomnianym szlakiem żółtym. Ponadto, Skalne Grzyby przecina szlak niebieski z Polanicy-Zdroju do Wambierzyc, zaś północne ich zbocza trawersuje łącznikowy szlak zielony. W sumie daje to kilka możliwych wariantów wycieczki. Najbliżej w Skalne Grzyby jest z parkingu w przysiółku Szczytnej – Batorówku.

Głowa Psa (Dog head)

Głowa Psa

W zaklęśnięciu pod Skalnymi Grzybami płynie potok Czerwona Woda o charakterystycznej barwie, gdzieniegdzie występują torfowiska wysokie np. Niknąca Łąka. Otaczające lasy są ostoją zwierzyny. Pochodzenie Skalnych Grzybów jest analogiczne jak pozostałych formacji Gór Stołowych – powstały w wyniku erozji ławicy górnokredowych piaskowców dawniej stanowiących dno morskie. Stąd nie dziwi piasek rozsypany po okolicznych ścieżkach.

Skalna Brama

Skalne Wrota

WYCIECZKA NA SKALNE GRZYBY

TRASA

Reasumując, jeżeli ktoś lubi zabawę w chowanego to jest to idealne miejsce. Ledwie kilka skałek z tego rozległego zgrupowania prezentuje się tuż przy szlaku, wśród nich parę podwójnych i pojedynczych grzybów i grzybków, Skalne Wrota i Głowa Psa. Pozostałe, w tym Dwa i Trzy Borowiki lub Berło Ducha Gór trzeba szukać ze świecą po wyschniętej świerkowej gęstwinie, oczywiście bardzo cennej jako drzewostan, więc nie podlegającej oczyszczeniu.

GALERIA DODATKOWA:

W zachodniej części Skalnych Grzybów Na skraju Skalnych Grzybów

Grzybek przy szlaku niebieskim do Batorówka Dwa grzybki

Pielgrzym

Droga pod skałami Platforma na Pielgrzymie

About these ads