Skaliste,  granitowe wzgórze wznoszące się stromymi stokami ponad centrum Staniszowa, porośnięte mieszanym, głównie liściastym lasem. Ongiś popularny cel wycieczek, z wieżą Bismarcka na szczycie, dziś – niesłusznie zapomniana, kryje interesujący labirynt skalny z szeregiem szczelinowych grot. Najniżej położona jest Skalna Komora – granitowa nisza przykryta potężną skalną płytą (na lewo od szlaku). Powyżej znajduje się jaskinia przelotowa Ucho Igielne – wąska, o długości 8 metrów, a pod samym wierzchołkiem, przy szlaku Pustelnia o 15 metrach długości i do 4 metrów wysokości, zakończona skalnym oknem i urwiskiem.

Rocks of Witosza

Granitowe skały na Witoszy

W burzliwym czasie wojny trzydziestoletniej w okolicy zasłynął „prorok” z Witoszy korzystający z pseudonimu artystycznego Hans Rischmann. Na południe od „Ucha Igielnego” znajduje się Skalna Uliczka — wąski przesmyk (ok. 60 cm szerokości) o długości 4 metrów, między gładkimi blokami skalnymi (przy nieznakowanej ścieżce, która stanowi alternatywny obok szlaku żółtego wariant dojścia na wierzchołek.   Szczyt Witoszy, na którym znajdują się dwa punkty widokowe oferuje panoramę Staniszowa i Karkonoszy – części ze Śnieżką oraz zachodnich partii z Wielkim SzyszakiemŚnieżnymi Kotłami i Szrenicą.

Staniszów from Witosza

Widok ze szczytu Witoszy na zachodnią część Karkonoszy

Dojście od parkingu przy dawnej remizie za znakami żółtymi z możliwością wyboru opisanego powyżej nieznakowanego wariantu. Poniżej, w Staniszowie znajdziemy dwa pałace (obecnie hotele) – dolny, „na wodzie” z roku 1787, przebudowany w XIX w., górny – późnobarokowy (2 połowa XVIII stulecia), który powstał z pierwotnie renesansowego, XVI-wiecznego dworu w otoczeniu parku i dawnych budynków gospodarczych, a także gotycki kościół Przemienienia Pańskiego z końca XV wieku, z barokowym hełmem wieży.

OSMAPA

GALERIA

One of caves of Witosza Path to Witosza

Skalna Pieczara / Skalna Uliczka

Yellow trail to Witosza Śnieżka from Witosza

Zejście z Witoszy / Widok spod szczytu Witoszy na Śnieżkę

Kopki from Witosza Path from Witosza to Staniszów

Widok z Witoszy na Szrenicę i Wysoki Kamień / Schodki na Witoszę

Rocky walls of Witosza Rocky gate

Na szlaku żółtym / Jedna z jaskiń

 

Reklamy