Panczawa stanowi pierwszy prawobrzeżny dopływ Łaby. Choć łączy się z nią na dnie głębokiego kotła Łaby wrzynającego się w urwiste ściany Karkonosza, Łabskiego Szczytu i Wielkiego Szyszaka, wypływa z tej samej powierzchni grzbietowego zrównania pomiędzy Kotelem a Łabskim Szczytem co Łaba, przemierzając Panczawską Łąkę stanowiącą ścisły rezerwat przyrody. Następnie dociera na próg urwiska nad doliną Łaby (ok. 1300 m n.p.m.) skąd opada najwyższym w Karkonoszach ciągiem kaskad o łącznej wysokości 250 metrów do Sedmidoli. Nad górnej krawędzi wodospadu, przy szlaku czerwonym z Vrbatovej boudy do Labskiej boudy urządzono punkt widokowy – jeden z najpiękniejszych w Karkonoszach. Rozciąga się z niego panorama leżącej kilkaset metrów niżej doliny Łaby, która tworzy tu wąską wijącą się strugę oraz jej otoczenia – Śląskiego Grzbietu Karkonoszy na północy oraz bocznego grzbietu ze Studnicni i Luczni horą.

Wodospad Panczawy

Górna krawędź wodospadu Panczawy

PROPOZYCJE WYCIECZEK

ZE SZRENICY

ZE SZRENICY / H. MISECZEK

Najdete nás na mapy.cz

GALERIA

Nad wodospadem Panczawy Nad wodospadem Panczawy

Próg wodospadu Panczawy

Nad wodospadem Panczawy Nad wodospadem Panczawy

Widoki na dolinę Łaby i rejon Sedmidoli

Reklamy